Помощ за закупуване на кочове, пръчове и бикове за разплод!

Новото правителство на Румъния реагира светкавично на обстановката породена от Короновируса. Изготвена е правителствена програма Ciuca със срок на действие от 2021-2024г.В тази програма е включено и животновъдството

Целта на програмата е:Подобряването на цялостното представяне на земеделските стопанства се постига чрез повишаване на конкурентоспособността на земеделската дейност, насърчаване на асоциативните форми, както и повишаване на добавената стойност на земеделските продукти, чрез преработка във фермата и директен маркетинг.

Какви са инвестиционна мерки  за обновяване/създаване/модернизиране на земеделски стопанства чрез инвестиции в животновъдството.
● Опростено придобиване на земеделска техника и напояване на ниво ферма;
● Закупуване на техника за млади фермери;

Инвестиции в животновъдни ферми (първично производство, кондициониране и маркетинг), включително създаване на микроферми за отглеждане на свине;
Кондициониране и преработка във фермата (зеленчуков и животновъден сектор), включително кланици;
Повишаване на добавената стойност на селскостопанските продукти чрез продължаване на подкрепата, предоставяна на МСП за инвестиции в преработката/маркетинга на земеделски продукти;
Продължаване на разплащателните мерки в полза на хуманното отношение към свинете и птиците, както и разширяването им към други видове от зоотехнически интерес;
Насърчаване на фермерите в животновъдния сектор да подобрят условията за хуманно отношение към животните и да намалят консумацията на антимикробни продукти чрез техния достъп до схеми за подпомагане (еко-схеми);
● Мерки за защита на фермерите от покачване на цените на електроенергията и газа;
● Мерки за подобряване на хуманното отношение към животните по време на транспортиране и подпомагане на животновъдите при постигането на тази цел;
● Финансова подкрепа за придобиване на мъжки за разплод при овце, кози и месодайни видове говеда, с цел повишаване на генетичното качество на тези видове;
● Действия за намаляване на негативните ефекти, породени от епизоотията на африканската чума по свинете“, установява

Правителствената програма на Сиука за периода 2021-2024 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here