Диалог: Млякото на България – ПЛОДОВИТОСТ

Някой ще попита, уж ще водим диалог за млякото, пък почваме с плодовитостта на кравите. Ние имаме една много хубава поговорка – имаш крава, пиеш мляко.
Ако имаш крава, но тя не е родила – няма мляко. Така че, за да пиеш мляко, трябва кравата да е родила.

Връзката със селото става все по-слаба. Децата вече не ходят през лятото при бабите и дядовците, и не могат да видят нито кравите, нито овцете, нито козите.
В много села пък няма нито крави, нито овце.
За сметка на това пък има млекомат.

При проведена анкета, относно, колко пъти ражда кравата, се оказва, че 30 % от анкетираните смятат, че кравата ражда веднъж и след това до края на живота си дава мляко.
Друга анкета показва, че долу-горе същият процент от анкетираните смятат, че шокото се получава от кафявите крави  анкетите са направени в САЩ/.

По време на социализма, кравите бяха с по-ниска продуктивност, по-малък лактационен период, което налагаше и по-бързото им заплождане след отелването. Най-добрите осеменители, които постигаха около 70 телета годишно се изпращаха на екскурзия до ГДР, а тези с постижение над 65% на екскурзия до СССР.

През последните години, продиктувано от новите изисквания при отглеждането на кравите и развитието на бизнеса млекопроизводство, този признак сякаш остана на втора позиция.

Възниква въпросът – ЗАЩО.
Високопродуктивните крави, при добри условия на отглеждане и водена селекция за висока млечност, дълголетие и здраве, имат по-продължителен период на млекоотдаване. До 120-тия ден, че и повече, тези крави дават над 40 кг мляко на ден.

Всяка една Интервенция за заплождане, ще намали осезателно млякото и едва ли има толкова луд фермер, който получава дневно над 50 кг мляко от крава и да я запложда. Дълголетието и многото мляко, водят и до оставянето на по-малко разплодни юници.

Това е „подплатено” в Нидерландия с изискването относно намаляване на емисиите да се отглеждат определен брой крави във фермата. За всяка отгоре се плаща глоба. Ако искате да имате юници, те са за сметка на кравите. Или с други думи, две юници се равняват на една крава. Колкото по-малко юници, толкова повече крави и повече мляко.
Много пъти сме писали за високия процент близнене преди две години в Нидерландия, когато имаше дори стада с над 10% близнене. Оказва се, че фермерите записват родените телета от юниците на крави родили в същото време. Защото след като юницата роди става крава, което означава, че тя вече е една животновъдно единица, а не половин.

И стигаме до предложеното изискване от МЗХГ, относно обвързаната подкрепа при кравите включени в селекционни програми – за мляко и месо.
Изискването е 70 телета от 100 крави за една година.

Все още не са ясни аргументите на това предложение от МЗХГ. На предната Работна група, бе изказана тезата, че това е изискване е за да се сложи ред в идентификацията. В това обаче няма никаква логика, защото мярката е за стимулиране получаването на повече мляко.

Нека да се направи мярка за идентификацията и там да се реши този въпрос.

Още повече, че относно идентификацията има куп Закони, Наредби, Поднаредби и др. Освен това има контролен орган и изпълнители.

На последното заседание на Работната група, отново се казаха куп приказки, но точно по този въпрос не се каза нищо конкретно. Нямаше аргументи и нови предложения. Каза се само, че ще продължи обсъждането.

 От Националния съюз на говедовъдите в България – НСГБ бяха поставени няколко простички въпроса, които останаха без отговор.

Да се каже каква е средната плодовитост на млечните и месодайни крави през последните години.
Каква е плодовитостта при кравите в ЕС.
Доклад от науката по тези въпроси.
Все пак, като се казва 70%, трябва да се стъпи на някакво реално постижение през последните години и ако има защо, то да се увеличава. В този случаи, плодовитостта с нищо няма да помогне за увеличаване на млекодобива при сегашното развитие на млечното говедовъдство.

Разви се тезата от представителите на МЗХГ, че повишавайки плодовитостта при кравите, ще увеличим продуктивността като цяло. Доста менторски бе загатнато, че на животновъдите ще се предложат куп идеи за излизане от тежкото положение в което е сектора. Всичко обаче е в света на идеите, предположенията и дебатирането, а време няма.
Всъщност очертава се една пропиляна година.

Зам.-Министър при МЗХГ – ЯВОР ГЕЧЕВ: – “Т.е. вярвайте ми, във втори стълб включително при нашата среща, която ви обещах, че ще имаме, аз ще ви предложа включително неща, свързани пряко с реализацията, пряко свързани с коопериране, пряко с гарантиране на науките и средни ферми, включително нали преосмисляне на този подход по отношение на преките доставки, начините, по които може да ги направите, включително ще ви предложа конкретни неща, които вие на практика да свършите, които всъщност да ги има в подпомагането, но всичко просто ще е в рамките на възможното и на законодателство, което може.
Тоест това, което се опитвам да ви кажа, че абсолютно напълно ви разбирам какво ми казвате по отношение на животновъдството. Животновъдството е приоритет и ще продължи да бъде приоритет и най-лесно е да се занимаваш с животновъдство и всички го знаят.
Тоест не затваряме темата по обвързаната подкрепа, а ще прегледаме детайлно всичките неща, които в крайна сметка сте ни пратили, разбира се ще ги изкоментираме и задължително ще трябва да вземем решение преди или по време на нещата, като определяме ставките.”

Има и още нещо, за което споделят фермерите. Те казват:
Животните са мои, аз съм ги купил или създал. Защо ми се месят, колко телета ще ражда моята крава, нали се иска мляко и аз го давам. Отново сме между чука и наковалнята. Когато дават помощ за млякото, от мандрите ни намаляват цената. Сега искат да ни заставят да гледаме на загуба телета, които пак ще бъдат с ниска цена, защото изкупвачите ще кажат – ами нали получавате помощи за телетата.

От Националния съюз на говедовъдите в България – НСГБ имаха едно предложение, което не се чу по време на срещата.

За да има конкурентноспособност, така както при млечното овцевъдство и при млечното говедовъдство да се приеме двоен аршин. 4000 кг мляко от крава или 2000 кг от крава и 0.2 продадени животни. При положение, че се включи плодовитостта в интервенцията.

В следващия Диалог : Млякото на България, четете „Години на кравата”

Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here