За сега в Германия …. Правилото 28 дни за телетата

Германия
За да може да произведе ценния хранителен продукт мляко, една крава ражда теле около веднъж годишно. Телетата се отглеждат в така наречените иглута. Повечето от женските телета остават във фермата. Докато мъжките телета, около 50% от потомството, се продават на професионални ферми за угояване след 14 дневна възраст. Това се доказа, че е добре и правилно.

Здравето на телетата е много важно за фермерите. Ето защо немските фермери от месеци планира мащабен проект съвместно с регионалната асоциация на млечния бранш, Селскостопанската камара и други партньори, насочен към по-нататъшно подобряване на здравето на телетата.

“Вече бяхме на път да подобрим още повече здравето на телетата. Сега законите отново поставиха пречки по пътя ни. Последните решения, които не са съгласувани с бранша, предвиждат телетата да останат във фермата 14 дни повече, но компенсация за допълнителните разходи не е предвидена.

Фуражът и грижите струват пари, които вече са оскъдни за фермерите предвид изключително високата цена. Този регламент не помага нито на животното, нито на собственика”.

Селскостопанската камара изчислява, че всички предприятия в Долна Саксония ще бъдат изправени пред много висок обем на инвестиции от няколко милиона евро, в допълнение към текущите разходи, време и необходимите ваксинации.
Само вдигането на минималната възраст за транспорт не ни помага, имаме нужда от реалистични концепции, финансиране и най-вече реалистичен период от време, за да приложим всичко това –  призовава зам.-председателят на държавната асоциация на земеделските производители.

Хората в селските райони се притесняват, че повечето фермери ще трябва да изнасят още повече животни в чужбина заради неблагоприятните перспективи, тъй като правилото за 28 дни трябва да се прилага само в Германия. Следователно сдружението изисква разумна концепция за изпълнение, при която удължаването на преходния период е абсолютно необходимо. Би могло да се представи и европейска стандартизация на законите, така че всички страни да имат еднакви условия.

Като се има предвид несигурната ситуация, в която се намират фермерите, министерството ще  се стреми да смекчи  да удължи преходния период.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here