Как да намалим разходите в говедовъдството

Определено знаем, както и вие, че пипнели се дажбата на високо млечните крави идва намаляване на млякото, което не е най-лошото, защото то е последвано от големи проблеми във физиологията на кравата.
 В момента много  млечни ферми са на това ниво и искат, не искат решават да се хванат за сламката, за да се задържат на повърхността в очакване на по-хубави дни и спасяване на бизнеса си, градили го с години.

Все пак трябва да се прави нещо и какво съветват сръбските учени своите фермери, чрез страниците на списанието „ Агросъвети”.

В Сърбия лошата ситуация в животновъдството се характеризира с високи цени на фуражите и други суровини и ниски изкупни цени на домашни животни, както и мляко. Математиката е тежка и един от основните въпроси на всички животновъди е как да се намалят производствените разходи.
Проблемите съществуват както при дребните, така и при едрите преживни животни, както и при непреживните животни.

Свиневъдите и птицевъдите в момента са най-застрашени от високата цена на концентрираната храна и въпросът е колко дълго ще расте. Според анализатори тазгодишната реколта и количеството царевица ще определят крайните цени на фуража.

Животновъдите обикновено не произвеждат сами концентриран фураж, а трябва да го купуват, а категорията животновъди, занимаващи се с репродуктивни стада, е най-застрашена.  Има много грешки при приготвянето и раздаването на храна на животните, а именно при фуражите, където са най-големите разходи, и може да се спести най-много.

Рационализация на храненето

Необходимо е животновъдите да направят анализ на фуражите в лаборатория, където се анализират както обемни, така и концентрирани храни. Анализът ще определи кое е най-рационалното хранене за тяхното стадо, което ще им позволи да останат в производството, което е най-важното.

Що се отнася до млечното животновъдство, за да спестят допълнително, освен да рационализират храненето, животновъдите трябва да знаят какво да очакват от своите животни по отношение на производствените им възможности и да елиминират навреме говеда, които са с производство под средното стадо.
Не трябва да се колят, а трябва да се слагат на микс с угояваните породи.

Източник: RTV

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here