Има ли щастливи крави.
Ако питате природозащитниците и веганите, със сигурност ще кажат, че няма. Други, от страна на фермерите, които са осигурили просторни обори за отглеждане, с вентилатори и климатици, приятно доене и чесалки, ще кажат, че има.
Психолозите обаче ще кажат, че това не е достатъчно и трябва отглеждайки животни да не им действаме на психиката.
Все пак, от
от какво се нуждае кравата, за да е щастлива?
Съвременните концепции за изграждане на обора, не само трябва да отговарят на икономическите критерии, но и да отговарят на нуждите и естественото поведение на млечните крави.

Температура: комфортна за кравите е температура от -7 до 16 градуса по Целзий. Те лесно изпадат в топлинен стрес, който се увеличава с увеличаване на влажността и ниската скорост на въздуха. Положението на помещението по посока на вятъра, гъвкавите и подвижни странични стени (например щори), височината на таваните от най-малко 4 метра и ярките, изолирани покривни покрития, допринасят за благосъстоянието и работата на кравите. Доказано е, че  спомагателната вентилация е добре приемана от кравите. В по топлите страни, към тези екстри може да добавим вентилаторите и пръскалките за вода.

Йерархия: Говедата са стада животни. Така че по-големи групи от 30 и повече животни също се хармонизират и  във всяко стадо има йерархия, която се определя с помощта на ранг – битки между отделните животни. Ако животните се срещат за първи път, обикновено се изяснява в еднократна битка, кое животно заема по-висок ранг.

По правило фактори като възраст, тегло или “мозък”, определят положението на кравата в стадото. След като йерархията е изяснена, кравите се държат на индивидуално разстояние една от друга. Това означава минимално разстояние, което животните автоматично заемат и това се основава на ранга. Как се контролира това разстояние от самите крави е също интересно.

За да се даде възможност на кравите да имат това естествено поведение, ще трябва да се проектира обора с по-големи празни пространства. Оптималното е от  3,5 до 4 метра пространство пред проходите за  пътеките, които да са широки поне 2,5 метра. Това позволява на животните, да избягват крави от по-висок ранг или да се движат покрай една друг,а без никакви проблеми. Запушени коридори  трябва да се избягват на всяка цена, тъй като животните от по-нисък ранг не могат да ги избегнат и там ще бъдат натиснати евентуално. Достатъчните поилки  и достатъчната хранителна площ  за хранене  на крава, също помагат да се избегнат ненужни спорове.

Почивка

В рамките на един ден кравата има до 10 фази на покой, които тя обикновено прекарва в легнало положение. Общо кравите почиват около 12 до 14 часа на ден, преживяват 7 до 8 часа. Тези фази са изключително важни за благосъстоянието и работата на животните. Копитата изсъхват, ставите се облекчават и вимето се снабдява  до 30 процента с повече кръв, което от своя страна насърчава производството на мляко.

В легналите фази кравите заемат различни позиции. Леглата трябва да са достатъчно големи по площ и дължина. Постелята отдолу също трябва добре да приема кравата, а не да я наранява. Ставането и лягането могат да създадат проблеми, тъй като животните се нуждаят от много пространство поради люлеенето на главата, така че положението на тръбата над шията е важно.
Три часа след храненето 80% от всички крави трябва да са по леглата. Ако кравата не легне в рамките на две минути след влизането в мястото за спане, това означава, че има проблем.

Движение

Кравите се придвижват между различните функционални зони, т.е. между зоната за хранене, поилките, лежащата зона и зоната за доене. Те могат да минат няколко километра на ден. Подът за ходене трябва да е сигурен, чист и сух. Говедата обичат естествено меки пътища, така че еластичните протектори като гумените подове са добри. При павирани пътеки  устойчивостта на приплъзване намалява с времето. Фрезовите канали са една от възможностите за сигурност. Само при сигурни пътища, животните могат да имат поведение без страх и наранявания. Дългите стъпки и повдигнатата глава показват, че кравите се чувстват в безопасност при ходене.

Хранене и пиене Кравите се нуждаят от много храна и вода, за да бъдат ефективни. Грубите фуражи трябва да са достъпни денонощно, поради което е важен редовен шаблон за подаване. Място за хранене на животно с достатъчна ширина е предпоставка за достатъчен прием на храна.

Индивидуалните места  за хранене на животните насърчават тихия прием на фураж и предотвратяват блокирането на хранителни зони от животни от по-висок ранг. Удобните и чисти места за хранене оставят копитата да изсъхнат и животните да са извън зоната за разходка, за да бъдат почистени. Това означава, че времето за хранене не се прекъсва, чрез отстраняване на оборския тор. .

Кравите пият до 25 литра вода в минута. Хуманното отношение към животните също означава, че водата е с качеството на питейната вода и че питейните корита се почистват редовно.

Комфортно поведение – В допълнение към основните нужди като хранене, пиене и почивка, възможността за комфортно поведение също насърчава хуманното отношение към животните. За кравите това включва облизване помежду си и триене, чесане  с рога и др. За да достигнат до отдалечени части на тялото, животните понякога приемат крайни пози, които изискват достатъчно пространство и най-вече сигурен под. Поведението за комфорт може да бъде подкрепено и с една или повече четки за крави в обора.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here