Ние коментираме вашите коментари за: Трябва ли да се помага на фермерите

Този път няма да коментираме вашите коментари, написани в групите във Фейсбук, защото на практика всичко сме казали в тези две свързани статии.

Трябва ли да се помага на фермерите


Открити са ферми със стотици липсващи говеда в Хасковско

Жечко Йорданов – Проблема е прост за решаване. Навсякъде обществени пари се раздават само след предварителни анализи на очакваните включващи: икономическа ефективност, екологична ефикасност и социална приемливост.
Къде в коя програма или стратегия на МЗХГ сте видели такива задължителни анализи, а още по-малко при раздаване на обществени средства. Който не постигне резултатите от тези задължителни анализи връща обществените пари.
Това е особено задължително и за настоящата българска земеделска наука и потъващите средства в т.н. обучителни програми !!!!!!

Милена Раева – Ами да Ви го обясним, навсякъде където има толкова “големи ферми” с толкова виртуални животни е ясно като бял ден, че това не може да се осъществи без протекции от “горе” и под шапката на някой директор на институция, която осъществява контрол или представлява МЗХГ. А много често и по няколко “шапки” и то не дребни рибки. Това е ясно за всеки.
Почти във всяка област се знае кои са виртуалните животновъдни обекти, техните собственици и ползватели, както и кой ги пази отгоре. Обикновеният фермер няма средства да инвестира така, че всичко да му е ок, а и процедурите са целенасочено толкова усложнени, че да има възможност все някъде да сме сбъркали и да търпим санкции. Винаги и БАБХ, и ОДЗ тата и Обл. Дирекции на ДФЗ ще намерят за какво да те накажат и санкционират. По-опитните и образовани малки фермери намират начин да модернизират фермите си по ПРСР. Постоянно сме или в проверки по кандидатстването, или в такива по изпълнението или в мониторингов период. Кой според Вас, застрашен от непрекъсната проверка и санкция ще смее да надигне глава срещу “фермерите на властта”?

Митка Манолова – преклонена главица сабя не я сече,но докога мълчание.


Милена Раева
Нали съм обяснила, не е в преклонената главица въпроса, а във възможността и реалната преценка какво ще постигнем ако се вдигнем. Иначе, оше през октомври 2020г съм подала сигнал за злоупотреби от кметския наместник в землището, в което си отглеждам животните. Нищо не се случи. Секретар съм на “сдружение на Еленските животновъди и земеделци”, написахме десетки писма до МЗХГ, също няма ефект. Проблема е в наредбите и законите, приемани и издавани в полза на лобита и в усукването им така, че да има как да ни цакат винаги.

Todorka Ivanova – Спрете субсидиите, премахнете тъпите евроизисквания и оставете пазара да определя цената. Но първо спрете вноса на боклуци. Ако не достигат бг продуктите, нека има внос, но само необходимото количество за изхранване на населението.

Tania Petkova – Открили виртуални животни…ха изненадаха ни. Дали ще върнат парите и ако да…къде ще отидат?

Даниела Даниела – Ами според мен трябва да се започне от главата на змията!

Boncho Stoyanov Bonchev – Статията не дава отговор.

Десислава Маркова – Това се случва със съдействието на определени лица по веригата.за да получиш субсидия за едно животно то трябва да е в системата.това е работа на вет.лекар на обекта.после ако това животно е за мляко ти трябват в най-добрия случай два тона предадено мляко.тук е ролята на мандрата. масова практика е да се продават фактури за предадено мляко от мандрите.дори има мандра с регистриран животновъден обект и животни,но никой не ги виждал. прекупвачите на мляко също предлагат някакви договори,някакви фактури. така,че всичко е навързано като синджир.мога да кажа едно:който е кандидатствал по някоя мярка знае как го скъсват от проверки и какъв контрол има.говоря от опит.за останалите обекти не знам.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here