Италия – решение за повишаване доходите на млекопроизводителите

Няма фермер-говедовъд от млечен сектор, да не е почувствал кризата в сектора. В Италия, е взето решение  доходите на млекопроизводителите  да бъдат засилени чрез съвместни усилия във веригата на плащането. 

Министърът на земеделието Стефано Патунели подписа споразумение за тази цел на 9 ноември със земеделски асоциации, кооперации, преработвателната промишленост и големите търговци на дребно.

Подпомагането ще стане, чрез даване субсидия от 3 цента  на литър мляко и ще се изплаща до 31 март 2022 г. Според Асоциацията на по-малките фермери  търговските компании събират допълнителните средства и ги плащат на преработвателите.  Спешната помощ от своя страна се предава на фирми, чието сурово мляко е предназначено за производство на прясно мляко, UHT мляко, кисело мляко, крема сирене и средно отлежало сирене.

Земеделските асоциации видяха споразумението като първа положителна стъпка, защото фермите  ще продължат да страдат от последиците от пандемията, и подобно на останалата част от Европа, от 30% до 50% има увеличение на цените на енергията и фуражите. Това е добра предпоставка за ускоряване на структурните реформи и необходимите инвестиции за модернизиране на индустрията.

Интересното е, че у нас, когато асоциациите поставят въпросът да се субсидират фермерите на база произведена продукция, винаги им се отказва. Причините са, че сме членове на ЕС и не е възможно раздаване на подобни  помощи. В същото време, вече в няколко държави – Сърбия, Румъния, Република Македония, сега Италия и др държави има помощи  за подпомагане на доказана продукция. Понякога и „забранените” неща помагат

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here