За какво се вземат млечни проби

Чрез контрола на млякото – управление на фермата

Фермерите, като чуят,  че ще им вземат проби от млякото, косите им настръхват. Толкова много проби им вземат, че те започват и да се объркват.

У нас, във фермите от млечен сектор се вземат проби от млякото за следното:

 На първо място добре е самия фермер  да има малък анализатор  във фермата, за да упражнява контрол на стадото и да има информация за качеството на млякото по всяко време.

Модул мляко:
Всеки фермер е задължен два пъти месечно да взема обща проба. Задължително е човека, който взема пробата,  да има завършен курс за пробовземач. Ако няма такъв от фермата, много от лабораториите осигуряват такива експерти за вземане на пробите. Пробите се изследват в лаборатории, които фигурират в списъка на БАБХ, че имат съответният лиценз за извършване на тази дейност.

Пробата се заплаща на 100% от фермера.
При тези проби – наречени проби за самоконтрол, важни са резултатите на показателите микробно число и соматични клетки.

Говедовъдите знаят таваните за резултатите – до 100 000 бр микроорганизми и 400 000 бр. соматични клетки. При вземането на тези проби, фермерите трябва да изпълняват всичко, което е научено на курса за пробовземачи. Ако нямат такъв курс, пак трябва да знаят правилата, за да могат да контролират пробовземача.

Контролни проби:
Проби се вземат от БАБХ и резултатите от тях са много важни за бъдещето на фермата. Обикновено такива проби се вземат два пъти  годишно, включени са в програмата за контрол на БАБХ и могат да се вземат по всяко време. Фермера задължително трябва да присъства при вземането пробата от официалния лекар и също да следи дали пробата се взема по правилата. Резултатът от тази проба  може да е фатален за фермата. В най-добрия случай ще го изпрати на „поправителен” изпит в продължение на три месеца. Това  ще му коства заплащането на всички проби. Следва и проблема с реализиране на млякото. Защото мандрата също получава известие, че млякото не е качествено. Ако мандрата изкупвач няма линия за производство на сирене от проблемно мляко, производителят ще трябва да си търси друга мандра. И при двата случая – предаване на старата или на новата мандра, цената на млякото му ще бъде намалена.

Какво трябва да знае фермерът
На първо място, трябва да поддържа голяма хигиена в доилната зала, апаратите за доене, залата за съхранение на млякото, задължително охлаждане по предписанието, задължителна дезинфекция на инсталациите за доене – от чорапчето до крана за източване на млякото. Задължително стерилно шише за вземане на пробата. Стерилна пипета, предварително разбъркване на млякото, пробата да е взета от всички слоеве на млечната „стена”, веднага след запечатване на шишето поставянето му в хладилна чанта, записване в съпровождащия документ часът на вземане и всичко друго записано в инструкцията. Няма нищо лошо, ако пробовземача, пък бил той и контролен орган, да му се направи забележка, ако прави грешки. Ако се премълчи това, след това трябва да се сърдим – сами на себе си.

Третите проби, които се вземат във фермите, са така наречените селекционни проби. Тези проби се вземат всеки месец – единадесет месеца в годината. Пробите се изследват в лаборатории с които имат договор Развъдните асоциации. Основните признаци, които се наблюдават и трябва резултатите да ги има включени в програмата от тези проби са масленост и протеин.
При вземане на този вид проби – резултатите от тях са изключително важни, защото могат да  служат за управление на фермата. Не и у нас обаче, защото процентът на  м.в  и протеин над минималните изисквания, нямат никаква парична стойност.

Някои асоциации изследват и соматичните клетки. Това вече ни слага на ниво 1976 г когато в Света започва контрола на този показател. За да бъдат нормални резултатите от тези проби, пак фермера трябва да упражни голям контрол при вземане на пробите. Да следи да се вземе проба от всяка крава, да се постави на определеното място в куфарчето, да провери има ли консервант в шишенцето и дали е чисто, да се взема пробата от млекомера след сваляне апарата от кравата. Тези проби, трябва да бъдат изследвани  най-късно в рамките на три-четири дни след вземането. Ако това не се осигури от асоциациите, просто не трябва да се изследват соматичните клетки – няма смисъл.
Фермерът трябва да иска резултатите от пробите да му бъдат изпратени веднага след изследването им. Каква му е ползата, че след десет дни ще получи резултат, че кравата му има мастит. Той вече вероятно ще я излекувал.

 Както казахме, строг контрол на шишенцата в куфара. Едно разместване и може да почне лекуване на здрава крава. Резултатите от селекционните проби са много важни.
Защо.
Защото тези резултати с още двадесет признака, са достатъчни да се управлява стадото. Така че, не ги подценявайте.
В следващите материали ще ви запознаем, как се използват резултатите от тези проби в съвременното говедовъдство. С други думи, ако фермера не изисква, пробовземачът също ще гледа в тавана и ще пълни куфарчето да си изпълни плана.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here