Жените с увеличен работен ден

По време на сегашната криза, пазарът на труда беше засегнат от мерките, предприети от държавите-членки на ЕС за ограничаване на разпространението на COVID-19. Някои от тези мерки имаха пряк или косвен ефект върху броят на работните часове на служителите.

Според данни, публикувани от Евростат, в повечето държави-членки е регистрирано увеличение на работното време.  През второто тримесечие на 2021 г  работниците на възраст 20-64 години в ЕС са работили общо с 3% повече часове на основната си работа в сравнение с първото тримесечие на 2021 г.  Най-голямо увеличение на обема на реалното работно време се наблюдава в Гърция (+18%)  😆 .

За разлика от тях работниците в шест държави-членки са работили по-малко часове на основната си работа през второто тримесечие на 2021 г. Намалението варира от -0,2% (в Люксембург) до -3,6% (в Белгия).

На ниво ЕС общите реални работни часове на жените са се увеличили малко повече
(+3,3%) от общото реално работно време на мъжете (+2,7%). По-високото увеличение на работното време за жените, отколкото за мъжете, е отразено в повечето държави-членки. Някои страни обаче се откроиха с доста силна разлика между половете.

В Гърция например реалното работно време на жените на основната им работа се е увеличило с 23,9%, докато работното време на мъжете се е увеличило с 14,5% 🙂 .

Източник: imerisia

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here