Сексираната семенна течност – мода или реалност

Преди да прочетете статията, не е лошо да се запознаете с материала на Тодор Арбов –

Сексирана и конвенционална сперма

Сексирана и конвенционална сперма

Съвсем спокойно вече можем да кажем, че сексираната сперма излезе от бъдещето и е вече в настоящото. Интересно е как се развива използването на сексирана сперма в Германия. Все пак това е една от държавите, която дават тон на „модата” в говедовъдството в Европа и света.

Сексирана сперма в Германия се използва от 2007 г. Обикновено спермата е носител на женския пол най-вече при млечните породи.
През последните години обаче започна производството на сперма носител на мъжкия пол и се използва при месодайните породи. Не е необходимо да се казва, че технологиите за разделяне на пола в спермата се усъвършенстват непрекъснато и всяка фирма си  е разработила индивидуален процес за определяне на пола и го използва в собствената си лаборатория за сперматозоиди.

Заплодяемостта на кравите при използването на сексирана сперма  в сравнение с конвенционалната замразена сперма, е по-ниска. Ето защо препоръките са тази сперма да се използва при юници в добра разгоненост, които показват по-добър процент на заплождане, отколкото кравите в лактация. Междувременно обаче все повече и повече фермери преминават към осеменяване и на крави със сексирана сперма.

В Германия от използваната сперма  около 10% вече е сексирана, като една от причините е  много ниското ниво на доходи за мъжките телета от Холщайн. Генетично, юниците обикновено са на по-високо ниво от кравите и осеменяването им с със сексирана сперма от висококласни бици, води до още по-бърз прогрес. Броят на родените от такава сперма женски телета обикновено е достатъчен за необходимия ремонт. Повечето от (по-старите) крави могат да се осеменяват със сперма от месодайни бици говеждо месо, за да се увеличат значително приходите от телетата.

Осеменяването на говедата със семенна течност по пола има още едно предимство, което не бива да се подценява – по-малко проблеми с отелването. Мъжките телета причиняват почти два пъти повече тежки раждания при едрия рогат добитък, отколкото женските телета. За много фермери това е основната мотивация за използване на полова сперма при говеда.

Делът на сексираната сперма по пол при всички осеменявания на Холщайн говедата  вече е над 12%. Тъй като повечето фермери осеменяват само веднъж или два пъти със сексирана сперма и преминават към конвенционална сперма, ако кравите или юниците не са бременни, делът на всички първи осеменявания е по-висок и е  над 15%. При кравите делът на всички осеменявания все още е нисък – малко под 2%, но също така се увеличава значително всяка година.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here