Сексирана и конвенционална сперма

Повечето фирми, които продават сексирана семенна течност ни казват, че процента достигнат за женски телета трябва да е  поне 90. Следователно при сексираните паети имаме шанс да получим 90 женски телета. Това обаче е едно от ключовите послания, обсъдено съвсем скоро на конференция на фермерите в Англия.

По време на конференцията са разгледани резултатите от проведено изследване със 160 стада от млечно направление.  Тествани са сексирана сперма и  конвенционална такава.

Проучването е проведено  за да се оцени ефективността на заплождане от семенна течност – ULTRA 4M –  сравнена с конвенционалният и вариант.

Съществуват много потенциални предимства за  млекопроизводството при използването на сексирана сперма като: намаляване броя на мъжките млечни телета; предоставяне на възможности за увеличаване  стойността на продукцията от говеждо месо при стадо за мляко, рационализиране  отглеждането на юници и подобряване на биосигурността при разрастването на стадата.

Тестираната сперма е била насочена предимно към млечните юници, но са осеменени и доста крави. Времето на преживяемост на тестираната сперма в половия апарат на животното е критично. Тя има по-къс живот – от 14 до 20 часа. Ето защо на фермерите е препоръчано, осеменяването  да се извършва близо до времето на овулацията.

Резултатите от проучването, са 59,9% заплодяемост за конвенционалните паети и 45,5% за тестираните, което води веднага до относителна концепция за получаване на 76% женски телета , а не 90%.

Тестираната сперма има 14,4% по-ниска заплодяемост в сравнение с конвенционалния си контрагент. По същество, ако в същия ден са били осеменени 100 крави с конвенционални паети, почти 60 ще имат теле – мъжки и женски. Като алтернатива, ако се използват сексирани дози, само 45 крави биха  имали теле, но вече броя на женските ще е 41. От това следва, че независимо от по-малкия получен брой телета, женските такива ще са значително повече отколкото при използването на конвенционална сперма.

Има също доказателства, че ефектът от тестираната сперма се различава в зависимост от бика и обработката на спермата. Най-големите разлики между конвенционалните и сексуалните третирания са забелязани за бикове с транспортирани еякулати. Става дума за бикове, на които спермата е получена в една станция за изкуствено осеменяване и след това транспортирана директно в друга СИО.

 конвенционален  означава обикновен, общоприет, традиционен
Govedovad.com

1 КОМЕНТАР

  1. Спермата е “сексирана”, а не “тестирана”. Моля, посочете източника, защото цитираните резултати са далече от реалността. Sexed Ultra 4M има по-висока заплодяемост в сравнение с конвенционалната сперма, ако се прилага правилно. Има достатъчно изследвания по въпроса през последните 2 години.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here