470 евро за крава за мляко

 Румъния – Размерът на преходната национална помощ и съчетаната зоотехническа помощ за млечни крави ще бъде около 470 евро / глава. Към това подпомагане може да се добави и подкрепата за дизелово гориво,  подкрепа за свързаната пасищна площ, дизелово гориво в пасищната площ, поддръжка на родословния регистър и контрол на продуктивните качества  и др. помощи.

Максималната възможната обща помощ,  ако всички отговарят на тези условия, по отношение на млечните крави помощта ще е около 1194 евро/глава.

Преходната национална помощ е субсидия, изплащана от националния бюджет. Обвързаната зоотехническа подкрепа е субсидия, изплащана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.  Поради периода на задържане на говедата,които   изтече на 17 ноември 2021 г. в най-добрия случай тази субсидия може да достигне до отговарящите на условията животновъди през декември 2021 г.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here