Бързо откриване на мастита

Няма фермер, от млечното говедовъдство, заставайки зад кравата да я издои, да не си казва – дано да не е направила някои мастит. Тук въпросът е както състрадателен да не се мъчи кравата, така и икономически.

Един  клиничният мастит може да струва между $128 и $444 на крава, а субклиничният мастит е средно $110 на крава.

Ето защо  може да си струва да инвестирате в система за откриване на мастит. Ранното откриване на мастит често е ключът към намаляване на въздействието на това заболяване в млечното стадо.

Тъй като маститът засяга животно по различни начини, изследователите са предприели няколко подхода за откриване на най-ранните признаци на заболяването.

Кои са най често срещаните подходи.

 • Измерване на електрическа проводимост — Маститът променя концентрацията на натрий и хлорид в млякото, което може да бъде измерено със системи за електрическа проводимост. Тези системи съществуват от доста време и могат да бъдат достъпни, но са известни с това, че произвеждат много фалшиви положителни резултати.

  Мониторинг на температурата в търбуха — При всяко животно може да се използва биосензор за поглъщане, за да комуникира безжично измерване в реално време на температурата на търбуха. Сигнал се изпраща, когато се установи значително повишаване на телесната температура на кравата, което може да е ранен признак за проблем. Тъй като за всяка крава е необходим сложен сензор, цената може да бъде непосилна.

  Разпознаване на цветови вариации — Сензорите могат да се използват за откриване на кръв в млякото и за подчертаване на промените в цветния модел в изображенията на заразените четвъртинки, които могат да показват люспи или съсиреци в млякото, както и други чужди материали.

  Масова спектроскопия на млякото — Тази технология измерва съотношението масата към заряда на една или повече молекули в пробата и може да се използва за идентифициране на промени в съставките на млякото, като брой на соматични клетки и патогени, причиняващи мастит.

  • Биосензори за определени компоненти — Ензимът L-лактат дехидрогеназа се освобождава при имунен отговор, така че повишаването му може да бъде измерено с биосензори при крави с ранен мастит.

  Тези инструменти се включват и понякога се комбинират в системите за доене, за да направят откриването на мастит по-автоматизирано и да помогнат на производителите  да открият болестта по-рано..

  Помислете за култивиране във фермата
  По-прост и по-достъпен диагностичен инструмент, който производителите на мляко започват да използват по-често, е системата за култивиране на мастит във фермата. Този инструмент позволява на производителите да провеждат бактериологични изследвания само за 24 часа в собствената си ферма. Използваните плочи показват дали има бактериален растеж и дали растежът е грам-положителен или грам-отрицателен.

Други плочи, достъпни за производителите, могат да покажат дали патогенът е стрептококи – тези случаи на мастит често са субклинични в продължение на дни и дори седмици, преди да доведат до клиничен мастит.

„Не всички случаи на мастит изискват антибиотично лечение, като леки до умерени случаи на грам-отрицателни или липса на растеж –  казва д-р ван дер Лист. – В резултат на това много производители могат да намалят общата си употреба на антибиотици.”

Изискванията за лаборатория във фермата са доста прости:
• Еднократна покупка на инкубатор
• Текущи доставки на флакони и плаки за вземане на проби, стерилни тампони
• Малка, чиста зона за работа
• Един до двама служители, обучени за правилно вземане на проби и оборудване използвайте процедури

Цената на консумативите за обикновена система за култивиране във фермата е около $3 на проба плюс първоначалната покупка на инкубатор ($50 до $100).

източник: DVM

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here