Холщайна и останалите

В публикувания справочник на CRV има пълна информация за продуктивността на най-известните млечни породи крави развъждани в Нидерландия.
Все още Холщайна е най-продуктивната порода с 305-дневно производство на 9611 килограма мляко с 4,29 % мазнини и 3,52 % протеини.
Това дава общо 750 кг мазнини и протеини.

„Братовчедките” Червения Холщайн  са произвели 8923 кг мляко с 4,29% мазнини и 3,52% протеини, което е 724 кг мазнини и протеини.

Като чиста порода, Монбелиардите произвеждат най-много мляко след Холщайните.
Кафявите швейцарски (x Holstein) кръстоски, произвеждат дори повече мляко от червените Холщайн. Броят на шведските червени холщайни, регистрирани в родословната книга, показва значително намаление на млекодобива. Това са някои от нещата, които се открояват при разглеждане на годишната статистика на CRV.

Най-продуктивната млечна порода в килограми мляко, след Холщайн, е Монбелиард. Контролираните чисти животни са произвели по 8 231 кг мляко с 4,23 % мазнини и 3,51% протеини за 305 дни,  общо 637 килограма мазнини и протеини.
Поради по-високите стойности на компоненти, Монбелиарда трябва да отстъпят място на чистия Кафяв Швейцарец.. Тази порода произвежда 7 928 кг мляко с 4,63 % мазнини и 3,66 % протеини, което води до общо  мазнини и протеини до 657 кг.

Що се отнася до кръстоските, най-много мляко произвеждат кафявите швейцарци и шведските червени холщайнци. Кравите с 50 до 75% кафява швейцарска кръв постигат за 305-дневно производство от 9 104 килограма мляко с 4,39 % мазнини и 3,59 % протеини. Това осигурява 727 килограма мазнини и протеини.

Шведският Червен Холщайн е произвел 8787 кг мляко миналата година с 4,45% мазнини и 3,57% протеини и  постигнал  705 килограма мазнини и протеини.

Следват хибридите на Moнбилиарда  с 8919 кг мляко с 4,32% мазнини и 3,53% протеини. Общо 700 килограма мазнини и протеини.

Прави впечатление значителното намаляване на броя на шведските червени холщайни и увеличаването на възрастта при отелване. Възможно обяснение е, че са влезли в основно стадо сравнително малко шведски юници.

Следват норвежки кръстоски с Червен Холщайн и Симентал.
Тези кръстоски  постигат производство от 8676 килограма мляко с 4,33 % мазнини и 3,56 % протеини.
Чистите крави Симентал дават средно 7622 кг мляко с 4,36% мазнини и 3,54% протеини. Общо 602 килограма мазнини и протеини.

Въпреки че кръстоските на Симентал произвеждат повече килограми мазнини и протеини от кръстоските от Джерсей, чистите Джерсей превъзхождат чистите Сименталски  крави по отношение на килограми мазнини и протеини.
Джерсей са произвели 6133 кг мляко с 5,87 % мазнини и 4,17 % протеини миналата година. Това дава средно 616 кг. мазнини и протеини..

Източник: CRV

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here