ЕС / Цена на говеда за клане – нагоре

В момента най-големия проблем на говедовъдите, са все още ниските изкупни цени на животните за месо. И това става във времето когато в Европа  и в света цените на телешкото вървят нагоре.
Нормално е и у нас цените да вървят нагоре, още повече, че в кланиците се колят не повече от 30 000 бр говеда от всички категории. Има един заплетен възел, който трябва да се разплете и цените и по фермите и магазините да си дойдат на мястото. Плюс гаранция за достоверност на етикета и качество на месото. Отново има и интересни надписи на етикетите.

Преди години имаше един етикет на кутиите – Месо от месодаен Холщайн. Сега се появи и надписа – Месо от млади телета.
Надписи, които шокират купувачите.

Каква е ситуацията по отношение на говеждото месо в ЕС към 14 ноември т.г. Оскъдното предлагане, съчетано с оживено търсене, продължава да гарантира стабилни или дори нарастващи цени на едрия рогат добитък в ЕС. Докато цените на младите бици се увеличават, приходите от кланични крави остават непроменени. Пазарът на телешко месо, от друга страна, показва спад на цените в някои случаи.

Цени на говеждо месо в Европейския съюз през седмицата, приключваща на 14 ноември:

· Младите бици от клас R3 са търгувани средно за 429,76 евро/100 кг.
Германия записа средна цена от 458,27 евро/100 кг

·Кланични крави за 347,94 евро/100 кг  средно за ЕС,  и 366,21 евро/100 кг за Германия.

·Юници за клане  средна стойност за ЕС от 426,96 евро/100 kg , и в Германия 438,66 евро / 100 kг.

·Цени на телета :мъжки телета  средно 80 евро на телета от Холщайн и 198 евро за мъжки телета Холщайн с бащи месодайни бикове Източник:

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here