Ще има нова референтна дата

Референтната дата в говедовъдството, относно броят на животните, свързана с преходната национална помощ, вълнува с години нашите фермери. Едни, че през 2009 г са имали малък брой животни, а сега са ги утроили и не могат да получат помощ. Други са създали стопанства през последните години и също не могат да участват. От другата страна са тези, които 2009 г са имали животни, а сега или ги нямат или са ги намалили.

Новата  разпоредба е включена в Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 г., публикуван в Официален вестник на Европейският съюз на 6 декември. Новият регламент на ЕС влиза в сила на следващия ден след публикуването му, тоест от 7 декември!

Новата референтна дата, след която ще бъде изплащана преходната национална помощ, не трябва да надвишава 2018 г. Държавите-членки трябва да спазват официалното решение, заложено в европейския регламент, при изготвянето на национални стратегически планове.

„Държави-членки, които са предоставили преходна национална помощ за периода 2015-2022 г. в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. 1307/2013 може да продължат да предоставя преходна национална помощ на земеделските производители“, се посочва в Регламента на ЕС.

Общият размер на преходната национална помощ, която може да бъде отпусната за сектор, е ограничена до следните проценти от нивото на плащанията за всеки секторен финансов пакет, разрешен от Комисията през 2013 г., в съответствие с член 132, параграф 7 или член 133а, параграф 5 на Регламент (ЕО) бр. Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (53):

– 50% през 2023 г.;

– 45% през 2024 г.;

– 40% през 2025 г.;

– 35% през 2026 г.;

– 30% през 2027г..

Новата референтна дата ще се прилага в плащането на преходната национална помощ  от годината на кандидатстване 2023 г. до 2027 г. включително.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here