Поглед към съседите: Изкупуване на сурово мляко по нови критерии

От първи януари 2022 г в Сърбия влиза нов правилник за изкупуване на суровото мляко. Правилникът ограничава броят на соматичните клетки, по-точно тези от животински тъкани, в млякото до 400 000 на милилитър изкупено мляко. Броят на микроорганизмите за първия клас изкупено мляко е до 100 000, за втория до 400 000 и третия над този брой.

За в бъдеще купувачите няма да плащат млякото на животновъдите според процентът млечна мазнина, както досега, а ще се оценява броят на присъстващите в млякото соматични клетки и микроорганизми..

Ако се установи, че в млякото има повече от 400 000 соматични клетки, това е признак, че животното/те страда от мастит, т. е. от възпаление на вимето. Ако в общата проба мляко, взето от събирателен пункт, има от 500 000 до един милион соматични клетки на милилитър, това показва, че заболяването се разпространява при 30% от млечните крави.

Микроорганизмите в млякото са бактерии, дрожди и плесени. Някои от тях влияят на лошото качество на млякото, защото променят свойствата му.
Изследванията показват, че наличието на голям брой микроорганизми в млякото е следствие от грешки при храненето, неадекватно отглеждане на животните, неправилно ръчно и машинно доене и манипулиране на млякото.

Най-голямото замърсяване на млякото се случва именно поради неадекватна поддръжка на оборудването за доене и охлаждане на млякото. Също така фермерите трябва да следят за хигиената на съдовете в които се извозва млякото.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here