Как да защитим животните при студ и сняг

Задачата на животновъдите е :
• Осигуряване на подходящи помещения или подслони за животните, които да са директна защита срещу студа и снега;
• Осигуряване на достатъчно количество вода и адекватни фуражи, като количество и качество;
• Гарантиране на правилното функциониране на оборудването за хранене, поене и доене;
• Проверете наличието на резервно оборудване, главно на електроенергия;
• При всяка промяна в здравето или хуманното отношение към животните и появата на поведенчески промени, животновъда е длъжен да уведоми спешно ветеринарният лекар, отговарящ за надзора на здравния статус на животните в района. Също така, когато имаме форсмажорни зимни обстоятелства, собствениците са длъжни да обявят извънредно положение в кметство,  за да бъдат взети необходимите мерки.

Превозвачите на живи животни:
• Да не се транспортират животните по времето с ниски температури, силни ветрове и тежък сняг, освен ако не е абсолютно необходимо;
• Превозвачите са законово задължени да не транспортира животни по начин, който може да причини нараняване или ненужно страдание;
• Преди да потеглите, проверете дали условията са подходящи – микроклимата в средствата за транспорт, храна и питейна вода, както и дали тя може да бъде предоставена по време на транспортирането.
• Превозвачите трябва да проверят по маршрута и други въпроси, свързани с пътуването, така че след качването заминаването и предвижването им да стане възможно най-бързо, за да се намали времето за пътуване.
• При ниски температури, плътността на натоварване на животните в транспортните средства, да бъде намалена с най-малко 25% от максималната си допустимо в зависимост от вида, размера, възрастта и физиологичното състояние;
• Ако пътуването не започне в най-кратки срокове или има проблеми по пътя, трябва да има план за действие при извънредни ситуации, за да се полагат  грижи за животните, както се изисква;
• За пътувания над 8 часа вентилационната система в превозното средство трябва да бъде в състояние да поддържа температурата на термичен комфорт за животните.
• ВНИМАНИЕ !!! Прасетата са много чувствителни към ниски температури. Ако температурата на околната среда падне под 0 ° C, тогава е задължително, превозното средство да е оборудвано с механизъм за регулиране на температурата;
• говедата са устойчиви на ниски температури, при условие че в транспортните средства няма студено течение;
• конете могат да бъдат транспортирани и когато температурата на околната среда е под -20 ° С, при условие че транспортното средство е снабдено с механизъм за контрол на температурата. Особено внимание се обръща и на скоростта на транспорта, броя на спирките и възрастта на животните.
• Вентилационната система трябва да осигури равномерно разпределение на въздуха;
• Поради метеорологичните условия има риск от стрес, от студ, поради което се изисква проверка на животните на равни интервали по време на пътуването и в същото време да се идентифицират симптомите ако има такива случаи. Симптомите на стрес са втрисане, настръхване, летаргия, сънливост и колапс.

За организаторите на панаири, където се продават живи животни.
• Клетките, където се държат животни на пазара трябва да са достатъчно просторни, за да се гарантира свободното движение на животните и да има покрити обори.
• Ако има ограничен източник на питейна вода, да се помисли за осигуряване вода за дневните нужди на животните по видове, размери, порода и физиологично състояние.
• Всички собственици на животни имат законово задължение да предприемат всички необходими мерки, за да се избегне ненужно страдание на животните и да се осигурят минимални стандарти по отношение на хуманното отношение към животните.
• ветеринарните органи да предприемат стъпки, за да информират : фермери, местни административни единици и други притежатели на животни, за вземане на специфични мерки за гарантиране на хуманното отношение към животните по време на зимата, когато има тежки климатични условия и правни отговорности.

Разпоредби, към местните власти:
• Местните съвети трябва да гарантират, че има възможност за събиране и неутрализиране на животински отпадъци;
• Според закона, местните съвети имат задължението в приюти за животни, да се гарантира, правилата на защита, а именно: настаняване, транспорт и подходящи грижи за животните.Резултат с изображение
Говедовъд

3 КОМЕНТАРИ

  1. Те не се страхуват от студ и от смях Важното е да има какво да ядат и да се движат

  2. Точно такива животни съм отглеждал минимум около 10 години и винаги са били на свободна паша и са писали свободно кога не сме ги затваряли сме слагали да ядат нормално когато се движи животното има къде да спи и има свободата то си намира местото Сега вече нямам махнах ги заради тези скапани субсидии понеже не ми Преведоха по една програма или вече съм в чужбина това е България и не съм земеделец пожелавам на всички земеделци най-добре да нека да се развиват Това е много труден бизнес и милионер няма да станеш но от глад Няма да умреш

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here