Ще имаме нулева ставка на ДДС

Въпросът  за намаляване на ДДС-то от години е поставян от нашите фермери. Едно от миналите правителства бе категорично, че това няма да се случи. Друго правителство се правеше, че не чува.

В същото време в много европейски страни при критични ситуации намаляваха ставката и то най-вече на хранителните продукти.
Сега по време на кризата гърци и сърби намалиха ДДС-то на фуражите. Преди няколко години румънците намалиха ДДС-то на няколко хранителни продукта, като всяка година техният брой се увеличаваше. Гърците, твърдо намалиха ДДС-то на хранителните продукти. За да се улесни процедурата, в ЕС се работи по нови правила в това отношение.

На срещата на ECOFIN, на 7 декември финансовите министри на ЕС приеха нов проект на текст на директивата за ДДС. На ниво ЕС новата директива за ДДС позволява на държавите-членки да разширят намалените ставки на ДДС за по-широк набор от продукти и да прилагат 0% ДДС за определени групи продукти (включително плодове и зеленчуци).

Проекто текстът все още не е гласуван от Европейския парламент, последвано от официално одобрение от Комисията, което означава, че новата директива се очаква да влезе в сила през първата половина на 2022 г.

Полският финансов министър Тадеуш Косчински каза, че колкото по-скоро намалената ставка на ДДС стане приложима, толкова повече ще помогне на потребителите в настоящия контекст на ускоряваща се инфлация, според agrokep.hu .

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here