1 част / Кой – кой е в Комисията по Земеделие – 47-мо НС: Пламен Абровски

 Пламен Абровски три пъти подред е избиран за народен представител. В 46-тото НС е избран и за Председател на КЗ. Тази комисия, макар и с малка история остави следа при браншовите организации на фермерите със срещите, които проведе г-н Абровски с представители на фермерите. Не бе пропусната нито една организация. На всяка бе дадено време за да представи своите проблеми, пътища за преодоляване и развитие.

В 47-то НС, Пламен Абровски отново е избран за Председател на комисията по земеделие, горите и храните.

Всъщност кой е Пламен Абровски.
Магистър по  „Право”. Завършил Югозападен университет “Неофит Рилски”

Опит
17 години юридически опит с експертиза в земеделското право, европейски процедури и политики

  • Главен секретар на Националния съюз на земеделските кооперации в България
  • Дипломат в Постоянното представителство на РБългария към Европейския съюз (директни плащания, ПРСР, държавни помощи и горски сектор)
  • Началник отдел “Законодателство на Европейския съюз”
  • Юрисконсулт в Българска агенция по безопасност на храните
  • Главен сътрудник по “Управление на Европейски програми и проекти” в отдел “Оценка на проекти и договаряне”, Главна дирекция “Оперативна програма околна среда”

Активи

  • За петте години работа в Постоянното представителство на Р България към Европейския съюз, Брюксел, Кралство Белгия получава много добро обучение и квалификация по отношение на Европейското законодателство в сектор „Земеделие”. Участието му в Съвета на министрите по земеделие и рибарство на ЕС както и в различните работни групи към Съвети и Комитети към ЕК развива компетенциите му по отношение на водене на преговори, комуникация с чуждестранни делегации и начините на вземане на решения.
  • Познава много добре законодателството в сектор „Земеделие” и в сферата на здравеопазването на животните, фитосанитарния контрол и безопасността на храните Има добри познания в Административното, Трудовото, Търговското и Гражданското право.
  • Пламен Абровски е член на партията „Има такъв народ”.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here