Зимата е във фермите. НСГБ препоръчва

Националния съюз на животновъдите в България, дава указанията на своите фермери, във връзка с настоящата зимна обстановка.

Задължения на животновъдите:

•   Осигурете подходящ подслон за животните, осигуряващ защита срещу прякото действие на студа и снега;
•     Осигурете  достатъчно  вода и фураж, както количествено, така и качествено;
• Осигурете правилното функциониране на оборудването за поене и хранене; специално внимание да бъде обърнато на системата за водопой, предвид риска от замръзване.
•  Проверете,  наличността и работата на резервното оборудване, основно на електрогенератори и помпи.
•    Всяка промяна в здравето или хуманното отношение към животните и появата на промени в поведението, фермера е длъжен, да уведоми  спешно лекуващия  ветеринарен лекар;

Транспортиране на добитък:

• Не транспортирайте животни при много ниски температури, силни ветрове и големи снеговалежи, освен ако не е задължително;
• Превозвачите са законово задължени да не транспортират животните по начин, който може да им причини ненужни наранявания или страдания;
• Преди да се товарят животните за дълъг преход, проверете дали условията в превозното средство са подходящи за транспортиране-микроклимат, храна и питейна вода и дали тя може да бъде предоставена по време на транспортирането.
• Превозвачите трябва предварително да са подготвили всички документи необходими за транспортирнето на живи животни.Да се регистрират по маршрута и запознаят с други аспекти на пътуването,за да може да се намали времето на пътуване..
• Ако пътуването не започне веднага след качването на борда, водачите трябва да разполагат с аварийни планове, за да се грижат за животните, ако е необходимо;
• За пътувания с повече от 8 часа системите за вентилация на превозните средства трябва да могат да поддържат температурата на топлинния комфорт в отделението за животни;
• Уточняваме, че прасетата са много чувствителни към ниски температури. Ако температурата на околната среда падне под 0°C по време на пътуването, задължително е транспортното средство да е снабдено с механизъм за контрол на температурата;
• Животните от рода на едрия рогат добитък са устойчиви на студени температури, при условие че в транспортната среда няма потоци студен въздух;
• Конете могат да се транспортират и когато температурата на околната среда падне под -20 ° C, при условие че транспортните средства са снабдени с механизъм за контрол на температурата. Особено внимание се обръща на скоростта на транспортиране, броя на спиранията и възрастта на транспортираните животни.
• Вентилационната система трябва да осигурява равномерно разпределение на въздуха и нейната автономност трябва да бъде най-малко 4 часа, независимо от работата на двигателя на превозното средство.
• Благодарение на метеорологичните условия, съществува риск от стрес от студ, поради което се прави  проверка на животните, през определени  интервали по време на пътуването, както и идентифициране на неговите симптоми. Симптомите на студения  стрес са втрисане, настръхване на козината, летаргия, сънливост и колапс.

При утежнена зимна обстановка, местните власти също имат разпоредби, които трябва да изпълняват в помощ на фермерите.
Govedovad.com

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here