Най-голямата ферма в Европа ще бъде с 23000 крави

Най-голямата млечна ферма в Европа ще бъде построена в Северна Испания. Там предстой да се доят над 23 000 крави.
Проектът не се приема добре от част от местното население.

В Испания, предстоящото изграждане на най-голямата млечна ферма за отглеждането на 23 000 дойни крави, предизвиква вълнение както в политическите, така и в социалните дискусии от няколко години.

От гледна точка на екологичната организация, тези системи са източник на замърсяване на водата и емисии на парникови газове, наред с други неща, и не гарантират нито защита на потребителите, нито на животните. Поради това Грийнпийс изисква изграждането на и разширяването на такива съоръжения да бъдат забранени.

В момента, политиката на ЕС /поне по документи/ е насочена за възраждането на малките и средни ферми. Които засега не са показали нищо впечатляващо, понеже са приоритет на ЕС, те ще получат някакво по-добро финансиране, отколкото досега. От тях обаче ще се изисква много.
Ако някой си мисли, че ще се иска само подобрение на условията на отглеждане и намаляване на емисиите, просто се лъже. От фермите ще се иска най-важното – производство. Номерът – дай да отглеждам крави за субсидии, просто няма да мине. Тогава ще се мине веднага на чехският вариант. Ферми с 2000 крави, малко на брой с произвадство от над  8 000 кг от крава. Така че, през новият период малките и средните не докажат ли, че са не само рентабилни, а и че произвеждат повече, ще останат в миналото. Това го направиха вече както казахме Чехите. Беларусите също. Руснаците направо изоставиха малките и  тръгнаха с големи ферми. Гърците, извършиха структурната реформа в тяхното млечно говедовъдство и сега имат малко над 2000 млечни ферми с 70-80 000 бр крави и произвеждат толкова мляко, колкото ние от над 200 000 бр млечни крави.

В Испания, е планирано освен тази мегаферма с над 23 000бр крави – която ще е най-голямата в Европа и пета в света, да се изгради още една ферма за 22 000 млечни крави и реставрира друга от 3000 бр на 6000 бр.

Размерите на мегафермата  са огромни, 23 520 млечни крави трябва да се отглеждат и доят в обори  на 1200 декара на два километра извън селото.  Всяка година във фермата трябва да се произвеждат 180 милиона килограма мляко. За сравнение: в България се произвеждат  650 милиона килограма годишно.

Според изчисленията на Грийнпийс фермата ще използва толкова вода, колкото град с 16 000 жители. Емисиите на CO2 ще достигнат 574 200 тона CO2, колкото 122 000 автомобила. Басейнът с оборски тор от 70 000 квадратни метра, трябва да бъде дълбок около осем метра. Количеството на екскрементите ще възлиза на 368 000 тона.

Асоциацията вижда и регионалните структури в риск. Новата операция ще замени 432 ферми със среден размер за региона и ще унищожи общо 726 работни места. Асоциацията също така критикува „огромната консумация на вода“ и големите количества тор. Те искаха да предотвратят проекта и да защитят „модела на производство в малките и средните предприятия“.

Политиците се надяват на нови работни места

В испанското министерство на земеделието се полагат усилия за ограничаване на „мега-фермите“. По-конкретно се планира да се въведе, наред с други неща, минимално разстояние от 500 м до съществуващи конюшни в нови сгради, за да се затрудни разпространението на епидемии.

В бъдеще размерът на новите селскостопански сгради ще бъде ограничен до максимум 725 млечни крави или 1400 животни за угояване.

Това е много повече от средния размер на фермата, който според данни на държавното правителство е 64 крави в млечното животновъдство през 2020 г.

 източникZoff

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here