Фермерите в защита на „синята и зелена” вода

Според научни изследвания за производството на един килограм говеждо месо са необходими около 15 000 литра „ синя” вода, главно за отглеждането на фуражни култури. Федералната асоциация на говедата и свинете  обаче посочи в средата на декември, че това е предимно дъждовна вода, така наречената „зелена вода“.

Поради високата консумация на ресурси-/вода, фуражи и др/ телешкото месо често е повод за критики. Според федералната асоциация растенията използват дъждовна вода за растежа си и я изпускат обратно в околната среда под формата на водна пара. Следователно има воден цикъл.

Вярно е, че подземните води също трябва да се купуват като „синята вода“, особено за пиене от животните. Въпреки това, тя представлява само малко под 2% от необходимата вода на килограм говеждо месо. Например, около 60% по-малко синя вода е необходима, отколкото за производството на един килограм ядки.

Водният отпечатък на говеждото месо силно зависи от местоположението. Поради количеството на валежите, Германия е едно от най-предпочитаните места за отглеждане на земя. Износът на говеждо месо в региони с малко валежи също допринася за облекчаването на тези региони по отношение на потреблението на вода.

Тъй като земеделските площи са важни за образуването на нови подземни води, селското стопанство също допринася за естествения цикъл на водата. Голяма част от използваната в селското стопанство вода се връща в земята.

Източник: BRS

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here