Кой – кой е в МЗХГ

Екипът на МЗ, който ще бъде начело на фермерите вече е определен. Министърът и неговите заместници влязоха в кабинетите и си седнаха на столовете.

Остава да се назначи политическият кабинет, да се сменят някои директори на дирекции, пенсионерите да си отидат в къщи. Ще има и рокада при секретарките и шофьорите, което си е в реда на нещата. На дневен ред е и определяне секторите за които ще трябва да отговарят заместник-министрите.

Започнахме да ви запознаваме и с членовете на Комисията по земеделие към 47-мото НС.
Сега ще ви представим министър Иванов и неговия екип от 4-ма зам.-министри, чиито биографии може да прочетете по-долу.

Оказа се обаче, че  няма нито един от тях, който да е врял и кипял във фермерския живот.

Ето защо и недоверието не е малко и те ще трябва да се доказват. Доказват, и то веднага, защото просто време за губене няма. Криза, климат, големи изисквания на ЕС, ниско производство в някои от секторите, манталитет подчинен на субсидиите, липса на работна ръка и още куп проблеми, които чукат на вратата и трябва да бъдат решавани от министрите..

Представяме ви министрите, които ще ръководят министерството.

Засега ги поздравяваме само за това, че набраха смелост да седнат на горещия стол. Дали ще го охладят, ще разберем съвсем скоро.

Успех на новото ръководство на МЗ.

Министър Иванов

Д-р Иван Иванов е роден през 1975 г. в гр. Шумен. Той притежава магистърски степени по „История” от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и по „Право” от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

През 2016 г. защитава докторска степен по история.
Д-р Иван Иванов има юридически опит като юрисконсулт и адвокат, и административен като общински съветник.

От 2013 г. е народен представител в 42-ото, 43–ото, 44-ото, 45–ото, 46–ото и 47–ото Народно събрание на Република България. През този период е член и заместник-председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове, член и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и член на Комисията по правни въпроси.

Атанас Добрев

Атанас Добрев е роден на 18 септември 1975 г. Има магистърска степен по „Стопанско управление” от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”.

От 2002 до 2007 г. работи в Държавен фонд „Земеделие”, като е началник на няколко отдела в институцията, акредитирана да изпълнява функции на Агенция САПАРД и на Разплащателна агенция. От 2007 до 2008 г. е съветник на председателя на Държавната агенция по горите и и. д. парламентарен секретар на агенцията. През 2008 и 2009 г. е изпълнителен директор на Национален фонд „Българска гора”. От 2009 до 2013 г. работи в сектор земеделие, като от юни 2013 г. е назначен за парламентарен секретар в Министерство на земеделието и храните. От юли 2014 г. до края на август 2014 г. заема длъжността изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”– Разплащателна агенция. От септември до ноември 2014 г. е директор на дирекция „Административно обслужване и електронно управление” в Министерство на земеделието и храните. От ноември 2014 г. до май 2017 г. работи като заместник-изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция с ресори Оперативна програма „Рибарство и аквакултури“ и програма САПАРД. От май 2017 г. заема поста заместник-министър на земеделието, храните и горите.

Заместник-министър Атанас Добрев ще отговаря за напояването. Статистическата информация в областта на земеделието, както и координацията и контрола по изпълнението на Стратегическия план, но в частта му за горско стопанство, както и главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, областните дирекции „Земеделие”, а също и отдел „Инвестиции, концесии и хидромелиорации”.

Иван Христанов

Иван Христанов е икономист с магистърска степен по аграрна икономика и бакалавърска степен по счетоводство и контрол от УНСС. Той е предприемач и професионален финансов мениджър с над 22 години управленски опит, от които 2 в голям консервен комбинат.
През 2001 г. започва предприемаческа дейност.
Партньор е в два инвестиционни фонда, включително и най-големият в България, които подкрепят растящи български предприятия. Бил е в ръководството на една от двете компании в България, утвърдени от ЕИФ на ЕК за инвестиране в малки и средни предприятия по Програма за дялово финансиране „Джереми“. Заемал е и позицията стратегически съветник в множество млади бизнеси, включително хранителна индустрия.
Работил е основно в частния сектор, по управление на големи информационни масиви и за създаване и управление на кредитни портфейли.

Иван Христанов ще ръководи  сектор „Растениевъдство” и всичко  свързано с контрола за качеството и безопасността на храните и ветеринарномедицински контрол. Освен това под негово ръководство ще се провежда държавната политика в областта на земеделието и прилагането на ОСП на ЕС; провеждане на политиката на ЕС в областта на биологичното производство,  дейности, свързани с организирането на активни въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни явления;

Момчил Неков

Момчил Неков е магистър по Международни икономически отношения от УНСС и доктор по политология от СУ „Св. Климент Охридски“ От 2010 до 2014 г. работи в Комисия за защита на личните данни.

В периода 2014-2019 г. е член на Европейския парламент. Работи в комисиите по Култура и образование и Земеделие и развитие на селските райони.

Придобива експертиза в областта на Общата селскостопанска политика.

В рамките на мандата е заместник-председател на Интерпарламентарната група РУМРА, която работи за повишаване видимостта на планинските, селските и отдалечените региони на ЕС. В рамките на тази група е съпредседател на работната група по Качествени местни продукти. Член на специалната комисия за следене на процедурата по одобрение на пестициди от ЕС. Като член на интерпарламентарната работна група по климатичните промени, биоразнообразието и устойчивото развитие придобива компетенции по основни теми касаещи бъдещето на европейските земеделски стопани.

Момчил Неков ще отговаря за : Програмата за развитие на селските райони, Безопасността на фуражите, здравето на животните и растенията; международните отношения в областта на земеделието, Прилагането на ОСП в областта на пазарните мерки и на организациите на производители; Дейностите, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост; Предоставянето на консултантски услуги, актуална информация и техническа помощ на земеделските стопани.

Стефан Бурджев

Стефан Бурджев е  магистър по международни икономически отношения от СА „Димитър Ценов“ гр. Свищов и бакалавър по публична администрация от ВСУ „Черноризец Храбър“.
Народен представител в 44-то Народно събрание и член на Комисията за контрол на приходните агенции и борба със сивия сектор и контрабандата, а като част от 46-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по земеделие, храни и гори.

Стефан Бурджев ще отговаря за провеждането на националната политика по прилагане на ОСП в областта на директните.
В ресора на зам.-министър Бурджев са: развъдната дейност; развитието на животновъдството; политиката за национално подпомагане в земеделието, рибарството и горското стопанство;  държавната политика в Лозаро-винарския сектор и други.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here