Коя е   водещата страна, и как се развива пазара на говеждо месо

Увлечени по кризата в сектор мляко, сякаш забравихме за проблемите в месодайното ни говедовъдство. А те не е никак малко. По статистика, над 90 000 бр крави са обявени за такива.
Не се знае обаче колко телета се отглеждат от тях и колко се колят.
Също не се знае колко мляко се получава от тях.
Въпроси без отговор и само 20%  наше говеждо месо по щандовете.

Коя е   водещата страна, и как се развива пазара на говеждо месо  – ще ви разкажем сега.

Франция е номер едно в Европа, по брой отглеждани месодайни крави, в ЕС-34%  и по производството на говеждо месо, което представлява 20% от производството в ЕС. Една средна френска месодайна семейна ферма отглежда 50 крави. Този брой нараства от десетилетия, като все повече фермери са принудени да отглеждат все повече и повече добитък, за да печелят приличен доход.

Франция има дълга традиция в консумацията на говеждо месо. Французинът изяждат средно 24 кг говеждо месо годишно (унгарците само  2 кг, ние още по-малко). Угоените мъжки телета се изнасят живи и трупно. Най-големият пазар е Италия, където всяка година се вкарват около 800 000 живи говеда. Намаляването на потреблението на говеждо месо от италианските и европейските потребители като цяло и силното търсене от трети страни, водят  до увеличаване на износа за страни извън ЕС, главно Турция и Арабските страни.

Френското месодайно говедовъдство е в челните редици в света, благодарение на уникалната развъдна програма  датираща отпреди 40 години и нейната система за оценка, стартирана в началото на 90-те години на миналия век и непрекъснато развивана и до досега. Поради строгата и висококачествена селекция на изключително широка биологична основа (11 милиона месодайни говеда) има значително вътрешно и външно търсене на разплодни животни от френски месодайни породи..

Някои страни, като Чехия и Австрия вече могат да се считат за конкуренти в месодайното говедовъдство.  Словакия, Румъния, Унгария и след това Сърбия могат да станат такива в обозримо бъдеще, ако продължат да развиват своя сектор за месодайно говедовъдство.  Тези страни сега купуват много животни за разплод от Франция и Ирландия. Но това няма да е вечно.

По отношение търговията, че турският и арабският пазар плащат добра цена, но те са ужасно непредвидими. Саудитските и филипинските пазари са предвидими като възможност за избухване за наводняване на пазара, но все още има много съмнителни въпроси.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here