Eвропейски съюз: Производство на месо 2020 г

Производството на свинско месо доминира през 2020 г. с 23 милиона тона, произведени в ЕС.
Това е значително повече от очакваното ниво на производство на птиче месо (13,6 милиона тона), което от своя страна е два пъти по-високо от нивото на производство на месо от едрия рогат добитък (6,8 милиона тона).

Повече от една пета от цялото производство на говеждо месо в ЕС е от Франция (21%, или 1,4 милиона тона), със сравнително големи дялове за Германия (16%), Италия (10,7%), Испания (9,9%) и Ирландия (9,3 %) %) .

По отношение на производството на овче месо Испания е начело с 27,1%, или 115 000 тона, докато повече от три пети от останалото производство в ЕС идват от Франция (18,9%), Ирландия (15,6%) и Гърция (11,6%).

Източник: Евростат

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here