Как го правят комшиите: Какви са терапевтичните мерки за земеделците

Големите щети, причинени от тежките метеорологични явления, икономическите сътресения, дължащи се на пандемията и скорошната енергийна криза, предизвика правителството на Гърция да продължава да помага на първичното производство, като предприема ключови терапевтични мерки. където е необходимо и възможно.
Какви мерки са предприети, за облекчаване и подкрепа на производителите,  като част от тях могат да се приложат и при нашите условия.

– От 1 октомври 2021 г. намаляване  ДДС върху фуражите, предназначени за животновъдство от 13% на 6%.

– Значително облекчение за потребителите на ниско напрежение, от което се възползват и фермерите.

–  За земеделските предприятия  спиране от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г., с възможност за удължаване, плащането на такси за комунални услуги .

– От 08.05.2021 г. се предоставя енергийна отстъпка от 50% върху селскостопанските тарифи.

-От  юни увеличение на kw в селскостопанските фотоволтаици.

–  Допълнителна субсидия на клаузата за корекция във всички селскостопански тарифи за потребление през месеците август, септември, октомври, ноември и декември 2021 г.

За разглеждане от МС са внесени и следните предложения.

а. Специални мерки за помощ за животновъдите поради увеличаване на фуражите, суровините, енергията и общите производствени разходи.

б. Подкрепете ресурси за продукти, които са изправени пред големи проблеми от намалено производство, като вино, овощни дървета, зеленчуци, боров мед или дори маслини.

В. Дейността на кооперативните организации може да играе важна роля за справяне с увеличените производствени разходи и доставка на материали, като  осигуряват по-лесен достъп с възможно най-ниски разходи за производство на необходимите суровини.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here