Микробиома – правим го ефективен

Микробиом- Микробиом, това е сборът на колонии от бактерии, вируси и други микроби, които живеят в червата.

Микроорганизмите живеещи с хората и животните са  10 пъти повече от клетките на тялото. Общото им тегло е 2  пъти колкото теглото на мозъка. И всъщност те си комуникират с мозъка постоянно, чрез имунната система, невротрансмитери и блуждаещият нерв.

Според някои специалисти, микроорганизмите живеещи в червата  оформят нещо като втори мозък. Според други – те са първият.

Един и половина милиард крави по света все повече са изправени пред топлинен стрес поради глобалното затопляне, но те също са основна причина за изменението на климата . Животновъдството е отговорно за около 18% от глобалните емисии на парниковите газове. Нарастващото търсене на мляко и говеждо месо в региони като Китай също води до обезлесяване, тъй като земята трябва да бъде разчистена за ферми за добитък или за ферми, които произвеждат храна за животни.

Изследвания на учени от  университета Бен-Гурион -Израел показаха, че някои крави имат по-ефективен микробиом, който превръща храната относително повече в полезни вещества, отколкото в метан. „Всяка хапка, която кравата взема, дава повече“, казват те.

Учените искат  да намалят емисиите на метан чрез интелигентни техники за размножаване и манипулиране на микробиома и допълват

– Намаляването на търсенето на месо и мляко би било просто решение, но докато глобалното търсене продължава да расте, ще трябва да се опитаме да намалим въздействието върху околната среда от животновъдството.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here