Разделение при гръцките говедовъди

Като правило, раздялата винаги е съпроводена когато се намесят парите. Само преди няколко седмици, гръцките фермери гласяха тракторите и да покажа,че съществуват, като излязат на пътя, сега нещата са съвсем други. Всичко това се случи преди няколко седмици, когато министъра на земеделие при обсъждане програмата за развитие през следващия период  представи субсидиите, които ще се дават на отглеждащите телета за угояване.

Какво става у съседите: Новата година идва с трактори по улиците

Какво става у съседите: Новата година идва с трактори по улиците

Оказа се, че парите основно ще отидат за големите телеугоителни стопанства и за телета, които са закупени на  малки килограми от чужбина и след това минали през депата за угояване. Най-ощетени са фермерите, които отглеждат говеда от автохтоните породи и породи с по-бавен интезитет на растеж. Съответно това нажежи страстите, защото ще се намалят  ставките за тези животни. Голям дразнител е и, че купени животни, включително от България, ще получат субсидия.

Защо така предлага правителството, може само да предполагаме. Вероятно по този начин управляващите искат да отговорят на въпросите на опозицията в страната – ще има ли хранителна криза в страната.

Нашите фермери винаги са питали и искат да знаят техните колеги от други страни какво получават като субсидия. Запознаваме ги именно със субсидията, която ще се дава при отглеждане на телета за угояване. Поясняваме, че това все още е само проект.

Говеждо месо (тип А) се отнася за женски говеда на възраст от 18 месеца до 12 години, които са родили в годината на помощта. Тази мярка е насочена към производство на месо, оползотворяване на вътрешния репродуктивен потенциал и ще бъде важен стимул за поддържане на раждаемостта в домашни условия на задоволителни нива.

Ориентировъчна цена на помощта е по 32 евро  за 210 000 животни.

Говеждо месо (тип Б) се отнася за говеда (мъжки и женски), които се раждат и отглеждат основно в Гърция и се насърчават за клане. Тази мярка има за основна ориентация производството на говеждо месо от говеда, основно родени в Гърция, отглеждани за определен период от време и заклани.

Максималната възраст за клане на телета е 12 месеца. Условието е животните да се държат в бокса за угояване  поне 5 месеца преди клане.

Ориентировъчна цена на помощта е по 160 евро за 12 600 животни.

Говеждо месо (тип C) се отнася до животни от рода на едрия рогат добитък (мъжки и женски), които произхождат или от местно производство, или (главно) от други държави-членки на ЕС или са внесени от трети страни, с цел отглеждане за угояване и клане, най-малко на 14 месеца  до 20 месеца за производство на тежки кланични трупове. Условието е животните да се държат в бокса поне 5 месеца преди клане.

Тази мярка е насочена главно към значително увеличаване на производството на говеждо месо.

Ориентировъчна цена на помощта е от 200 евро  за 140 800 животни.

Една част от животновъдите са недоволни, че не са участвали при обсъждането на тези цифри. Казват, че така разпределеният бюджет, основно ще отиде при животните за угояване. Със средства, предназначени за гръцкото животновъдство, се подпомагат вносните телета от страни от ЕС и от трети страни, т.е. вносът и чуждестранните животни.

Освен това 150 евро/животно, за всяко родено животно, които ще се дават до 2022 г., се намаляват от 2023 г. с 80% и стават 32 евро/животно.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here