ЕС: Белгия – Милкобел – увеличава цената на млякото

Млекопреработвателната кооперация Милкобел (Белгия), увеличи стандартната си изкупна цена на млякото за януари с 5 евро за 100 кг, което доведе до цена от 42,50 евро за 100 кг с включена премия за лоялност.

Но това не е всичко. Към тази цена  от 42,50 евро ще се прибавят още  3,30 евро,  премия за месец декември. С други думи действително платената цена ще бъде 45.82 евро/100 кг.
Млякото трябва да има мазнини 43 гр/кг,  и съдържание на протеини 35 гр/кг.

Мандрата Милкобел увеличаваше цената на млякото си всеки месец през последната година.
След период на много ниски цени през 2020 г., през януари имаше първо увеличение на цената на млякото от 1,40 евро за 100 л. През февруари бяха добавени 0,50 евро, 2,10 евро през март, още 1 евро през април и май и 0,75 евро през юни. През октомври и ноември  по 1,50 евро за 100 кг.
Настоящото увеличение от 3,30 евро довежда общата сума до 13,50 евро за 100 кг за една година.

Според млекопреработвателната кооперация този добър резултат е постигнат благодарение на силно подобрените международни пазари на млечни продукти, ясната стратегия с фокус върху продукти с по-голяма добавена стойност.


Milcobel е кооперация, която събира, преработва и комерсиализира мляко от около 2000 млечни ферми. Тя предлага на  членовете си гарантирано закупуване на млякото, които  са ангажирани да доставят висококачествено мляко, което се превръща  в млечни продукти с възможно най-висока качество.

 Източник: Milcobel

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here