Начин на подпомагане – дори и при кредит

В момента всички искат пари. Всеки се мръщи ако му предложат други инструменти за облекчаване на кризата. Всеки иска да види, да пипне, ако може и да вкуса и тогава да каже, че е доволен. Няма лошо в това, но от ден на ден все по-малко се дават пари.

В началото беше друго, никой нямаше опит и вероятно доста пари са отишли на малдивските острови и подобни такива дестинации. Времената обаче се променят, започна слизането на земята и все повече инструменти се предлагат на производителите без пари в брой.

Разбира се, че без свежи пари, фермите не могат да направят нищо и един от източниците е вземането на кредит. В днешния ден това е равно на харакири, но при облекчени условия и това може да се случи.

В тази връзка гърците включват финансов инструмент в новата ОСП 2023-2027 за фермерите, с достъп до заеми от 3000 до 25 000 евро, насочени към стимулиране на ликвидността.

Финансовият инструмент ще бъде реализиран или чрез внасяне на средства от Стратегическия план в съществуващия Фонд за заеми за малки селски предприятия или чрез създаване на нов фонд за финансиране на инвестиции в земеделски стопанства и преработвателни предприятия.

Той ще бъде под формата на портфейлен фонд и ще бъде реализиран като независима финансова единица под отговорността на Управляващия орган. Финансовият инструмент може да продължи да се управлява от Гръцката банка за развитие, с подходяща корекция, ако е необходимо, към съществуващото споразумение за финансиране или друг орган, който ще бъде избран от Управляващия орган,.

Съществуващите финансови посредници, участващи във Фонда за заем на малки селски предприятия, ще могат да продължат да участват във финансовия инструмент, с подходящи корекции, ако е необходимо, в бизнес споразуменията, подписани между администратора на финансови инструменти и посредника.

Мениджърът на финансови инструменти ще може да избира допълнителни финансови посредници чрез открита и прозрачна процедура.

Финансовият инструмент ще осигури до 50% от капитала на всеки нов заем, взет от участващите финансови институции. Размерът на заема не може да бъде по-малък от 3000 евро и по-голям от 25 000 евро.

Стимул, който в същото време би помогнал за премахване на изискванията за обезпечение от банките, може да бъде субсидирането на лихвите за определен период от време в началото на договора за кредит.

Заемите за земеделски производители следва да могат да се комбинират с подкрепа от стратегическия план на ОСП, която се предоставя под формата на капиталови безвъзмездни средства. Размерът на подкрепата от Стратегическия план не трябва да надвишава общия размер на заемите, отпуснати чрез финансовия инструмент.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here