Комшиите ще са доволни / Субсидии за румънските фермери – 2022 г

Кампанията за подпомагане на румънските фермери започва от 1 март 2022г. Знае се, че помощта през 2022 г ще е значителна и  беше обявена от евродепутата Даниел Буда.

„Субсидии на хектар, на животно и тон мляко, ще бъдат отпускани през 2022 г. на фермери и животновъди в Румъния. Таванът, отпуснат на Румъния за тази година за директни плащания, е 1 919 363 000 евро“ –  сочи Буда в публикацията си.

Според европейския служител, формите на подкрепа за директни плащания, посочени в държавния бюджет, са следните:

  • Схема за единно плащане на площ (СЕПП), която има за цел да предостави еднократно плащане на допустим хектар, деклариран от земеделския производител, платимо веднъж годишно и напълно отделено от производството;
  • Преходна национална помощ, предоставена на земеделски производители в секторите на зеленчукопроизводството и животновъдството, които се възползваха от допълнителни национални директни плащания през 2013 г.;
  • Екологични плащания, които са обусловени от прилагането на селскостопански практики, полезни за климата и околната среда, като таванът, отпуснат за тях, е 30% от годишния национален таван. Примери за такива практики: диверсификация на културите, ограничаване на въглеродния отпечатък на селското стопанство, защита на опазването на биологичното разнообразие и др.;
  • Преразпределително плащане, което се отпуска постепенно, за първите 30 хектара от земеделското стопанство, независимо от неговия размер, под формата на годишно плащане. Отпуска се на две нива, като размерът на плащанията, установени на двете нива, ще допринесе за сливането на земите и създаването на стопанства над 5 х;
  • Плащане за млади фермери под формата на годишно плащане на земеделски стопани, които са на възраст не повече от 40 години в годината на заявлението за плащане и които за първи път се установяват във ферма като ръководител на ферма или вече са се установили в пет години преди първото подаване на заявление по Схемата за основно плащане или Схемата за единно плащане на площ;
  • Съчетана подкрепа за важни сектори и производства по икономически, социални и екологични причини, които може да са в затруднение или за създаване на стимул за поддържане на текущите нива на производство в тези сектори;
  • Схемата за дребни земеделски стопани, с максимална сума от 1250 евро, за която земеделските производители са длъжни да държат поне определен брой допустими хектари, съответстващ на броя на правата на плащане, притежавани или декларирани през 2015 г.
  • „Субсидиите по АПИ са предназначени за активни фермери и е много важно тези плащания да са насочени към активни производители, които дават резултати в земеделската среда. Директните плащания са предпазният колан за фермерите, инструменти, които, ако се използват правилно, ще донесат много ползи за този сектор“, каза Даниел Буда.

Източник: Даниел Буда

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here