Много бременни юници на веднъж – не е за препоръчване

Голям брой налични юници във фермата и всяка заплодена в повече, може да донесе загуба. Сега ще ви кажем, какво ще ви струва, ако заместите лактиращата крава и след това вероятно сами ще си направите план за определяне, кои юници трябва да напуснат стопанството.

Оптимизирането на управлението на фермата, съсредоточено върху качеството и количеството юници, може да доведе до по-голяма доходност. Разглеждайки разходите за отглеждане на юниците до първото отелване, те могат да достигнат от $1500 до $1900 за нейното отглеждане. Добавете още до $ 200  при раждането и стойността на отелената юница може да достигне $ 2100.

С други думи, една юница ще бъде във втора лактация, докато плати разходите направени по нейното отглеждане. 

И тук вече се намесва геномиката. Тя е начина да се разбере дали дадена юница струва инвестицията до отелването си. Примерно за ферма с 1000 крави, в която 15% от юниците, базирани на геномния тест, са били изхвърлени на 4-месечна възраст. В сравнение с ферма от същия размер, в която са запазени  всички юници, анализа за четири годишен период за двете ферми показва следното:

Във фермата, в която е направен геномен тест, всяка година в стадото влизат по-малко юници и процентът на първотелките  пада. Това означава, че в стадото има повече стари крави. Тъй като има по-малко юници, общите разходи за юниците падат с повече от 330 000 долара. Натрупаният нетен доход е нараснал с близо $ 170 000.

Повече мляко от по-стари крави и по-ниски разходи за храна, за по-малкия брой отглеждани юници, е довело до разлика в кумулативния паричен поток от $ 345000. Разликата в производствените разходи е  0.36%.

Ефектът от оптимизирането на управлението на юниците, оказва значително влияние върху паричния поток и нетния доход. От тук и повишаване  рентабилността и финансовото състояние на едно стопанство.

Govedovad.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here