Очакват се нови правила при транспорт на животни

Дискусията за хуманното отношение към животните по време на превоз на дълги разстояния, става все по-интензивна и проверките зачестяват, главно поради многобройни недостатъци в правилата.

Комисията към ЕС, натоварена да „изчисти” въпросът с транспорта заключи, че има системни пропуски в прилагането на съществуващото законодателство относно защитата на животните по време на транспортиране и направи препоръки за промени в правилата, които трябва да бъдат направени през 2023 г.

 Наредби винаги развалят „рахатлъка” на фермерите. Сега ще трябва да се бръкнат в джоба, по надълбоко изпълнявайки новите изисквания. Ще трябва да държат мъжките телета до 35 дни, а не както досега – една седмица. Ще трябва да купуват юници бременни до шести месец, а не както досега до 90% от бременноста и др.

По-кратък транспорт на животни?

Комисията призова за намаляване на времето за пътуване, а именно до осем часа преди клане и до четири часа за животни, отглеждани за производство на мляко, яйца или разплод. Също  така по-добра защита за младите и бременните животни – неотбитите животни не трябва да се транспортират преди навършване на пет седмици (вместо 10 дни, както днес), а ограничението за транспортиране на бременни животни трябва да бъде две трети от бременността (в момента 90% ).

Що се отнася до транспорта извън ЕС, парламентарната комисия иска износът на живи животни да бъде ограничен до страни със сходни стандарти за хуманно отношение към животните като ЕС и със същите правила.

В доклада си комисията препоръчва централизирането на някои ключови аспекти на ниво ЕС, като например създаването на критерии за одобрение на превозни средства и кораби. Земеделските производители са подкрепени от общата селскостопанска политика, но според евродепутата са необходими „конкретни решения“ за подобряване на хуманното отношение към животните.

Източник:europarl.europa.eu

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here