2 част: Второстепенни разпоредители при МЗХГ / Изпълнителна агенция “Борба с градушките”

Географското положение и разнообразният релеф на страната предопределят  България като една от най-градобитните страни в Европа.

Градушките са унищожителни  за селскостопанската продукция метеорологични явления.

Системата за противоградова защита в България е създадена през 1968 г. към Министерството на земеделието. Изпълнителна агенция “Борба с градушките” защитава територия от 17 000 кв. км в силно градобитни райони в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив , Стара Загора, Сливен.

1 част: Второстепенни разпоредители при МЗХГ / Изпълнителна агенция по горите

Дейността на Агенцията се осъществява чрез наблюдение на атмосферните процеси с доплерови радари МРЛ5-IRIS и провеждане на активни въздействия.

Метеорологичната радарна информация се предоставя в реално време на Гражданска защита и Военновъздушните сили.

В състава на Изпълнителната агенция са изградени и действат 8 регионални дирекции с 9 командни пункта и прилежащите им ракетни площадки. Първият полигон с Команден пункт в гр. Съединение е създаден през 1969 г.

Контакти

Изпълнителна Агенция „Борба с градушките”
Адрес: гр.София, бул. „Христо Ботев” №17, ет.6
Тел. – 02 915 29 51
Факс – 02 951 65 97
e-mail: agency weathermod-bg.eu

Повече информация може да прочетете: ТУК

https://www.weathermod-bg.eu/

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here