Михаил Михайлов – Разговор с Елиас Костапулос – президент на Холщайн за Гърция

 Михаил Михайлов ИД на НСГБ разговаря с г-н Костапулос – президент на асоциацията на Холщайн Гърция

Михаил Михайлов: – Г-н Котопулос е наш стар приятел. Той е присъствал в Сливен на няколко изложения на животни. Същият е наследствен фермер и отглежда над 500 бр крави от породата Холщайн. Президент е на асоциацията на Холщайн. Различното от България е, че Холщайна в Гърция има само една организация и тя защитава и браншовите интереси на фермерите. Всъщност млякото на Гърция основно се произвежда от Холщайна. Отглеждат се 80 000крави в по малко от 1600 стада и дават точно толкова мляко, колкото нашите 200 000бр млечни.

Уж на гърците всичко им е наред. Увеличение на продажбите на Фета с около 19%, получават по 650 хил.т краве мляко годишно, овче мляко 680хил.т и козе 158хил.т . но те продължават да работят за запазване и увеличаване на това производство.

Какво ни разказа г-н Котопулос.

Проведохме среща със секретаря на министерството и зам.-министъра. Срещата беше конкретно по въпросите на говедвъдството-млечно и месодайно. Въпреки, че Гърция предаде пакета с документи относно Стратегическия план за следващия период, възможни са и още промени, които и обсъждаме.

Първият ни въпрос да продължава ли борбата за елинизацията – да не позволим от чужда суровина у нас или в чужбина да се произвеждат млечни продукти, които да носят името на наши традиционни продукти. Също така, призовахме хората от министерството за подкрепа на говедовъдния сектор, тъй като в Гърция има недостиг на мляко и месо. Производителите на мляко и месо могат да получат до три субсидии, докато за угоените животни за месо ще се прилага отделен режим.

Помощта за отелване, в миналото беше на 170-180 евро, сега спадна до 155 -160 евро. Първоначалното предложение за новия период беше близо 40 евр , но сега отива на 140 евро.
Също така настояваме за помощ на телетата за разплод и тези които предаваме за клане на година и половина. Животните за угояване, внесени от България например, след 5-6 месеца отглеждани от нашите фермери и заклани в наша кланица, ще получават от 200 до 250 евро.
Точният размер на помощта ще ви изпратя  по ел.поща.

 Г-н Елиас Котопулос е поискал да бъде уреден въпросът за специалните права и да има цялостна стратегия за млекопроизводителите, които са утроени заради пандемията, заради ниските пазарни цени и шеметното покачване на фуражите и подчертал, че въпросът за елинизацията е от голямо значение, което изкривява пазара.

 Пазарът на мляко е под натиск, фуражите се покачват до небето и цените на продуктите са в застой за производителя. След известно време обаче осъзнаваме, че има интерес от страна на Министерството на развитието на селските райони. Асоциацията на Холщайн  желае да допринесе за започналия диалог, за да разреши структурните проблеми на гръцкото млечно говедовъдство и да има стратегия за настоящето и бъдещето на млечните фермери.

Президентът на Холщайнза Гърция също пожела на нашите говедовъди бързо стабилизириране и повече мляко

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here