Кравите, които спят повече, раждат по-лесно

Успешното раждане на телето и неговото  оцеляване,  е основната цел на фермера, но, за съжаление, не винаги се постига.

Изследователи от Държавния университет в Охайо са открили един възможен начин за подобряване на тези резултати – да увеличат продължителността на времето за лежане и почивка на пресушените  крави.

Учените са изследвали 1044 крави от три млечни ферми в Охайо. Използвайки електронни регистратори на данни, те отчитат времето и честотата на лежане, започвайки 14 дни преди очакваната дата на отелване.

Заедно с общото време на лежане, те оценяват стабилността на времето за лежане от ден на ден. Това се нарича “коефициент на вариация” (CV).

Те също така са взели кръв на ден 14 и 7 преди очакваното отелване, за да проверят серумните концентрации на неестерифицирани мастни киселини (NFA), и още 48 часа след отелването, за да измерят общия калций в кръвта. По-високите серумни концентрации на SFA по-близо до отелването са свързани с по-високи нива на няколко заболявания при крави в преход.

Проучването включва също както юници на първо теле, така и възрастни крави .

Телета, които са били мъртвородени или умрели в рамките на 24 часа след раждането, се определят като мъртвородени. Отчетени са общо 50 мъртвородени телета- или 4,8%.

Какви изводи са направили изследователите:

  • Кравите, които са родили живи телета, лежат по-дълго през  последните 7 дни преди отелването от тези, които са имали мъртвородени. Юниците, които са родили живи телета, почиват средно с 55 минути повече на ден от тези с умрели; зрелите крави с успешно отелване почиват средно с 46 минути повече на ден от тези с умрели телета-
  • Трудното отелване допринася за увеличаване на мъртвородените. Стадото, броят на отелванията и сезона на годината не влияят на тези показатели.
  • Кравите на по-голяма възраст с мъртвородено теле имат по-висока серумна концентрация на SFA преди отелване в сравнение с възрастните крави, които са родили живи телета. При юниците не се наблюдава такава разлика.
  • Родилната млечна треска е по-висока при кравите с мъртвородени телета, отколкото при тези, които са родили живи телета.
  • Коефициентът на вариация за всички крави с мъртвородени телета е значително различен от крави с живо раждане, независимо от броя на телетата. Разликата може да се забележи още 7 преди раждането от изследванията-

Учените стигат до заключението, че кравите, които са родили мъртви телета, почиват по-малко през седмицата преди отелването. Кравите  с мъртвородени телета също са имали по-високи серумни концентрации на SFA през този период и всички мъртвородени телета са имали по-голяма честота на млечна треска в рамките на 48 часа след отелването.

По този начин подобряването на факторите, които насърчават сухите крави и юници преди раждане да лежат и да си почиват, може да доведе до повече живородени и ако има висок процент на мъртвородени в стадото, трябва да се преразгледат условията за почивка на сухите крави.

въз основа на материали от dairyherd.com

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here