Някъде се случва и това: Възраждане на говедовъдството

Украйна уж е във война, а се явява един от главните износители на зърно и по почина на Беларус започва да възражда говедовъдството си. През 2021 г от 30 млечни комплекса и ферми, планирани за въвеждане в експлоатация с държавна подкрепа, бяха пуснати “само” 27 говедовъдни ферми.
За 2022 е предвидено по същата формула да се открият още 40 ферми. И това е само в района на Брест и околните райони.

Пред земеделските предприятия е поставена задачата да запълнят всички животновъдни места и да произвеждат още повече млечен продукт, който носи основния приход. Между другото, за вече действащите комплекси и ферми предстои пикът на възвръщаемостта на средствата.

– Преди това, като построяхме ферма, през годината тя се пълнеше както с първо с телета, така и с юници.  Губехме цяла година казваха специалистите. Убедени сме, че това не е съвсем правилно икономически. Сега прехвърляме и животни от стари ферми в нови обори.. Опитът показва, че кравите се адаптират добре към новите условия. Ако подходите правилно , дори и с  възрастни говеда, няма проблеми. Това може да се види от примера на най-добрите ни ферми.

Източник: sb.by

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here