Премия за цените на млякото

Разбира се, че не става дума за България, а за Австрия. За да подкрепи собствените си доставчици в настоящата трудна икономическа ситуация, мандрата SalzburgMilch отново им подава финансово рамо.

За всички 2400 млекопроизводители има специално плащане от 2,5 цента бруто на една дванадесета от общата доставка на мляко през 2021 г.

Управляващ директор на SalzburgMilch, вижда текущото специално плащане като знак на признателност и признание за резултатите на фермерските семейства. 

Както SalzburgMilch, така и доставчиците на мляко осигуриха стабилност чрез работата си по време на почти двегодишната Covid криза и свързаните с нея блокирания и различни затваряния. В същото време непрекъснато нарастващите разходи, като разходите за храна за животни, представляват огромни предизвикателства за фермите.

Ето защо е наложително всеки във веригата на доставки да даде своя принос, за да може да продължи да поддържа дребномащабна млечна индустрия и да гарантира оцеляването на местните млекопроизводители.

 „Бихме искали да благодарим на нашите фермерски семейства за тяхната ежедневна работа. И нашите доставчици на мляко преминават през много трудна фаза поради постоянно нарастващите разходи, заради което и ние няма да ги подведем. Ето защо решихме да направим това специално изплащане -, казват от мандрата.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here