Национален съюз на говедовъдите в България: Какво се случва във фермите

Представяме ви  Докладната записка на НСГБ внесена в Комисията по Земеделие при НС, която публикуваме без съкращения.

Михаил Михайлов ИД на НСГБ – Този Доклад е писан през август`2021  г  и засяга събитията дотогава. Август беше слънце за фермерите в сравнение с ноември и декември, когато пристигнаха сметките за тока, През този период до края на годината освен този рекорд нагоре на цената на тока.
Цената на горивата макар и със стотинки отидоха нагоре. Цената на  суровото мляко също тръгнаха нагоре на всеки 15 дни с уверение от млекопреработвателите, че това ще е и тенденцията през януари и февруари.

Нищо такова не се случи.
Цената се капсулова, дори има подхвърляния от шофьорите на млековозите – разузнавачите на мандрите, че цената ще тръгне надолу. Откъде идва това мляко за работещите 240 мандри, никой не знае. Увеличението на цената на млякото и изравняването и със себсойността е правилния път.
За съжаление това увеличение идва много късно. Фермерите изчерпаха резервите, мина им мерака да спасяват кораба, Получиха всичко което имат да вземат по програмите и те сега имат думата.

Сега няма кой да ги моли,  просто те ще ударят този път по масата.


Национален  Съюз  на Говедовъдите в България

До Г-н Пламен Абровски
Председател на КЗ при НС на Република България

Доклад : Състояние на говедовъдството в страната  – август, 2021 г

  • Представяне на Националния съюз на говедовъдите в България –

В Съюза членуват над 260 фермери – говедовъди, повечето отглеждащи говеда за мляко.  В техните ферми се отглеждате се общо 4550 бр. говеда  в т.ч 35 600 бр крави. Средната млечност от крава е 8015 кг, при средна за страната под 4000 кг. Това говори за качеството  на тези стада. Това е елита на нашето говедовъдство. Тези стада произвеждат близо 60% от  мляко на България.

Другите 40% мляко  се произвежда от   останалите 170 000 крави, които се водят за млечни. Имаме няколко мега ферми. Някой си   представя, че там всичко върви по мед и масло. И при тях затрудненията са много. Там просто фермерите вършат всичко по учебник – условия на отглеждане, хранене на високо ниво, съвременни методи на развъждане, внос на юници от чужбина, изпълнение на всички изисквания.   И точно в тези ферми, които дават млякото на страната се извършва най-голяма редукция на субсидиите.

Тук не защитаваме големите ферми. Вече се чуват все повече гласове и от по-малките фермери за разпределение субсидиите по производство. В противен случай урувновиловката ще продължава и субсидиите няма да отиват по предназначение.

Виртуалните животни само ще ги фиксираме. Че има такива показват последните проверки по фермите. Наглостта на определени хора стига до там, че на мястото където е фиксиран ЖО, дори няма и постройка.

 Че всичко казано е вярно, доказват резултатите за 2020 г. Водеща за 2020г е ферма „Асеница” в Асеновград със средна млечност от 11772 кг мляко средно от крава. Следвана от ферма Антон Тончев – средно от крава 11 631 кг мляко. И в двете ферми се отглеждат по над 400 бр крави. Рекордьорките ни за годината са две крави отглеждани също във ферма “Асеница”. Съответно с 16569 кг и 16 456  кг за лактация. Първите места по производство на мляко и среден добив от крава се заемат от големите ферми – Димитър Зоров, Минчо Иванов – Кортен, Никола Ангелов – Поповица, Недко Митев – Добрич, Братя Пантелееви – Добрич, Стефан Малев – Сливен, Узунови – Сливен и др.

    Предизвикателствата: те и сега са много и продължават да растат с преразглеждането и „ обогатяването „ на Регламентите. Въпросът е че трябва да се изпълняват в срок.

 – Изкуственото месо и мляко – ще вземат ниша от пазара
– Защитниците на животните – за щяло и нещяло бият тъпана и обогатяват мерките за хуманно отношение към животните.
– Веганите – нова мощна организация, подкрепяна от богати хора, стоящи поне засега зад „ колисите”
– Фалшификатите на млечни продукти – колкото искаш, не само у нас
– Внос на суровини от животинскии произход. Въобще не се говори за „българизация” както гърците вече прилагат с успех  „ еленизацията”
– Забрана на обезроговяването
– Забрана на вързаното отглеждане
– Забрана за изнасяне от фермата на телета не навършили 40 дневна възраст.
– Специални условия за отглеждането на бици и телетата до отбиване
– Въглеродните емисии – още само си говорим за това „зло” което съвсем скоро ще навлезе в нашия живот.
– Намаление на протеина в дажбата до 14%
– Климата
– Забрана за използване на антибиотици
– Работниците – такива вече почти няма. Ако има те не стават да късат и билети за цирка.

Ще се спрем на последните две предизвикателства. Трета година имаме суша и горещина. Изследователите казват,че ще продължава така, че и по лоша ще става. Въобще не сме готови за това предизвикателство. Топлинния стрес при кравите започва от 22 градуса нагоре. Ние сме вече 120 дни при температура над 30 градуса./ материала е писан август месец/. Млякото падна на полвина,а също и проблеми по отношение на репродукцията. Ако някои си мисли,че ще решим въпроса с един вентилатор си е направо утопист. Трябват редица подобрения, ако искаме да сме конкуренти хем на колегите от ЕС, хем и на икономиката.

На първо място решаване по най добрия начин покривните конструкции и височината на оборите. Следва боядисването на покривите в бяло. Върху едната страна панели за енергия, съответните пръскалки, духалки и коридори за циркулация на въздуха. Това обаче не става даром, трябват пари, които някои трябва да ги даде. Много важен е този въпроса за климата, по които досега не е направено нищо.

И втория важен въпрос е за работниците. Вече заплатите не са най-големия проблем. Наш фермер ще дава 2000 лв заплата на човека, който да отглежда телетата и не може да намери подходящ такъв. Трябва да се реши дали ще „внасяме” работници или ще преминаваме на роботи. Нидерландците, след като работниците им – поляци си тръгнаха, решават въпроса по втория начин – роботи. Вече над 50% от фермите им са роботоризирани. Ние имаме в момента няколко работещи робота.

  • Управление на фермата – проблеми

 – Изключително малко информация
– Бедна на данни статистика и обикновено закъсняла.
– Няма специализирани анализатори по млекопроизводство, преработка и търговия
– Бедна информация какво става по света
– Слабо участие на наши организациите на Европейско ниво свързани с бизнеса мляко
– Никакви програми за ползване от фермерите за бързо изчисляване себестойността на млякото, продажбите, ако искате и изготвяне на случните планове във фермите.

Науката се губи някъде във фундаменталните изследвания. Сега тя е необходими на фермерите защото в момента върви преструктроирането на говедовъдството. От последния Доклад се вижда ръст на фермите над 100 бр крави, което означава, че това ще е модела за известно време.

Определено отиваме към гръцкия модел – 1500-2000 млечни ферми с 70-80000 бр, крави,  които ще произвеждат същото количество мляко, което се произвежда в момента от 215 000 млечни крави.

  • Селекция – определено изоставаме с новите неща в селекцията. Масово използваната вече система за селекция по генотипа на майките, само си я говорим. Старите неща, които се правеха преди години също са загърбени. Отговора е един – средна млечност от крава 4000 кг.
  • Администрацията – колкото по-малко ферми остават, проверките сякаш зачестяват. И интересно, уж има случаен принцип за проверките се проверяват едни и същи ферми. Сякаш малко много им идва на фермерите. Още повече, че всяка една ферма след проверка търпи икономически загуби – стъпкано животно, аборти, намаляване на млечността.

Книжнината също е голяма. Изследванията показват, че месечно за да се водят тетрадките са необходими 33 часа. Кой ще гледа животните през тези четири дни.

Проверката на фуражите, пък нанася материални щети. Особено за пробите вземани за ЕС.

  • Ставката ДДС – в много държави ДДС ставката за хранителните продукти е наполовина от нормалната. В Сърбия например ДДС за семена, фуражи и препарати е 10%. В Гърция вече ставката е 4 %.

Контролът – стават доста интересни неща, по отношение чл.137, отглеждане на животни по селата, заден двор,продажбите, магазинната мрежа, предприятията. Всичко това обаче поставя в неравностойно положение някои от фермерите и то тези които са най-изпълнителни.

  • Проблемът в момента – той е един – това е икономиката на фермата. Парите от миналогодишните субсидии отдавна свършиха. Цените на електроенергията, горивата, консумативите, ФРЗ и др. всичко отиде нагоре с изключение на изкупната цена на продукцията.
    Няма начин тези фермери да оцелеят. Те просто са обречени. Дори и да се даде нещо като помощ, тя едва ли ще окаже някакво положително влияние върху икономиката на фермата. Изключително важен въпрос, който в момента няма решение. Все пак с цена от 90 стотинки за кг фураж, не могат да се отглеждат крави.

Ние препоръчахме на министър Бозуков (който в момента изпълняваше длъжността Министър на МЗХГ), когато дойде време да предава поста, в доклада до неговия приемник в първото изречение да пише – на първо място спасете нашето млечно говедовъдство.

И на последно място това е производството. Последните доклади и за месото, пък и отчасти за млякото показват намаление на продукцията, а животните се увеличават. Интересното е къде отива продукцията от увеличения брой животни, къде отиват животните предназначени за клане, къде са животните при проверки в ЖО, които са празни. Парите от тези скрити картинки се вземат от някой, не се плащат данъци и при подобна ситуация не е възможна никаква конкуренция. Това говори за сива икономика, което поставя коректните фермери да не са конкурентни на останалите.

Много важен въпрос, който трябва да се анализира.
НСГБ няма да позволи да се дават пари на фермери, които не произвеждат, а получават повече от истинските производители. Тук може да се разгледа и модулираната ставка използвана при мерките.

Всичките тези въпроси и още толкова, чакат решение веднага за едни, други във времето, но трябва да почнат да се решават. В противен случай ще четем чуждите етикети и дори няма да си спомняме за саламуреното сирене, каймата и колбасите  Стара планина и кашкавала  Витоша.

Председател на НСГБ: инж. Димитър Зоров

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here