Подкрепа за фермерите – Европейски съюз

 Кризата е голяма, необхватна и края и не се вижда, независимо от това, че някой експерти и политици се мъчат да ни успокоят, че след няколко месеца нещата ще се оправят. Така че, за да се съхрани едно производство при сегашните условия, задължително е необходимо подпомагане. Това важи в най-голяма степен за земеделието. По правило основните инструменти за държавна подкрепа са насочени или към регулиране на цените и обемите на запасите, или към подпомагане на производителите и стимулиране на производството чрез преки или косвени инструменти.

Как Европейският съюз подпомага своите ЗП в момента.

Те получават директни плащания за подпомагане на доходите от 2005 г. Всяка година фермерите трябва да кандидатстват за тази помощ.
Правилата за подпомагане на доходите са определени на ниво ЕС, но всяка страна ги прилага на местно ниво и има право да адаптира плащанията според националните обстоятелства.
Всички плащания от страна на държава се опитват да ги доближат до средните стойности за ЕС. Тоест, ако средното изплащане на дадена страна е с 90% под средното за ЕС, то се увеличава с една трета от разликата между текущата им ставка и 90% от средната за ЕС.
В страни, където плащането е над средното за ЕС, сумите се коригират надолу. Плащанията ще бъдат най-малко 200 евро/ха през 2022 г. и ще се увеличат до 215 евро/ха през 2027 г. 387 милиарда евро са предвидени за плащания към всички сектори на селското стопанство от 2021 до 2027 година.

Младите фермери (до 40 години) могат да получат допълнителни 25% от плащанията на хектар за първите пет години на практика.
Дребните стопани могат също да се класират за допълнителни 1250 евро на ферма, при спазване на набор от екологични практики.

През 2021 г. общият бюджет на ЕС е 168,5 милиарда евро, от които 33% или 55 милиарда евро са отишли ​​за подпомагане на селското стопанство.

Директните плащания възлизат на 41 млрд.  Като част от ОСП пазарните интервенции се извършват, когато има риск цените за определени борсови категории да паднат под установените минимални нива.

Изтеглените от пазара продукти се съхраняват временно в складове. За да участват в интервенциите, продуктите трябва да отговарят на определени критерии за качество.  Както и в САЩ, Европа има вносни мита, като повече от 30% от всички селскостопански продукти подлежат на мита над 100%.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here