Някъде се случва и това: 1400 робота за доене

През  2010 г. са монтирани първите роботи в Австрия. За периода до 21 г техният брой се е увеличил с 29%. В момента нищо не подсказва, че тази тенденция ще се забави. Намеси се и администрацията, за да улесни избора на роботи и даде най-добра информация на фермерите.

През 2020 г са инсталирани  181 нови системи. Това решение през 2021 г взеха други 313 компании. По този начин наличността им  в Австрия достигна увеличение от 29% или обща наличност от 1391 системи към 31 декември 2021 г.

Много пъти на страницата на govedovad.com сме изказвали мнение за преминаване на доене с роботи. За съжаление това не се случва. За да се случи  е необходима много подготвителна работа – наука, икономика, финансиране, накратко казано краткосрочна програма за въвеждане роботите във фермите. В противен случаи при сегашните високи цени на електроенергията и липсата на работна ръка, може да преминем и на ръчно доене.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here