Ножът е опрял до кокала – Декларация от Национален браншови пчеларски съюз

ДО
КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

От НАЦИОНАЛЕН  БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ

Уважаеми г-н Петков,

Национален браншови пчеларски съюз категорично се присъединява към справедливите искания на колегите си от другите  сектори на Животновъдството  изразени в тяхната Декларация до Вас.

Тъй като Пчеларството е силно специфичен сектор то и ние имаме освен посочените от Колегите общи искания и няколко специфични такива .

  1. Да се допълни и пчеларският сектор за финансиране по временната мярка по Ковид
  2. Да се включи и пчеларския сектор в обхвата на мярката за deminimis Предвидената сума от 8.5  млн.лева в проекто бюджета за всички животновъдства е крайно недостатъчна
  3. Намаляване на ДДС на 10% за пчелният мед и специфични пчелни продукти/ прополис, прашец,пчелно млечице / като анти Ковид мярка за  подобряване имунната система на българина.  Пчелният мед е най –доброто терапевтично познато средство

В този смисъл бихме желали да участваме в срещата която предлагат колегите  на която   и ние да изкажем  освен подкрепата си за общите проблеми но и специфичните за сектора .

Присъединяваме се към искането на Колегите че ако такава среща не бъде проведена  ще се присъединим към общонационалният протест.

 С уважение,                                                                   

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ ПЧЕЛАРСКИ СЪЮЗ     

 Д-р ПЛАМЕН ИВАНОВ                                               

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here