Колко евро трябват за старта на нова ферма

Дания

Да си млекопроизводител е разнообразна работа и но и същевременно трудна, и както винаги ще чуете от стари говедовъди, че това е дори   работа носеща удовлетворение. Но тези, които искат да започнат производство на мляко, са изправени пред немалки предизвикателства във всички страни от ЕС.
В допълнение към силния ценови натиск и ниските или понякога никакви доходи за собственика  на фермата и работещите членове на семейството – проблем, с който се сблъскват всички млекопроизводители –

възниква въпросът за необходимия начален капитал, особено за младите фермери.

Тук е интересно как е разработен анализа. Започва се направо с 210 бр крави. Това не е случайно. Средния брой отглеждани крави в една ферма за Дания е именно 210 бр. И това не е случайно.
Това е печелившия модел в момента в тази страна. Няма как да станем конкурентно способни с пет или десет крави в обора. Това е мнение за наивници. Дори обещаваните 15 или 25000 евро, които ще се дадат по програма, няма да стигнат до никъде.
Определено, без да отнемаме мечтите на някой от млечно и месодайно говедовъдство, се стартира с много пари

Колко капитал трябва да съберат младите или нови фермери, за да започнат производството на мляко? На този въпрос отговарят експертите на ЕМБ за Дания.

Моделът за днешния ден е ферма с 210 крави и 1500 дка земя.

За ферма с такъв размер в Дания са необходими приблизително 3,87 милиона евро, за да се стартира, които са разбити, както следва:

  • 2,3 милиона евро за недвижим имот
  • 1,2 милиона евро за финансиране в растениевъдството и ремонти.
  • Начални разходи за фуражи, експлоатационни разходи и др. от 370 000 евро.

Тези 3,87 милиона могат да бъдат финансирани чрез:

  • Собствен капитал от 200 000 евро
  • Капиталов заем от 500 000 евро (при 9% лихва)
  • Ипотечен кредит от 1,9 милиона евро за 30 години
  • Банков кредит над 1 милион евро със срок от 15 години
  • Заем за оборотни средства от 300 000 евро.

С това финансиране фермата получава годишна лихва и погасителни вноски от 270000 евро. Ако разбиете тези и други разходи за фермата, става ясно, че доходът на крава трябва да е около 1560 евро, за да се покрият всички разходи за лихви, вноски и заплати. Ако се вземе предвид и възнаграждението на управителя на фермата, в крайна сметка се стига до необходимия доход от 1882 евро на крава .

В момента е почти невъзможно млад човек да финансира млечна ферма в Дания със собствени ресурси:
„Трябва да имате родители, които дават част от парите на заем на сина или дъщерята или да вземат капитал от банка, да споделят ферма с предишния собственик за известно време”, това е според датската говедовъдна организация.

„Фермерите в Дания застаряват, защото не могат да продадат фермите си на цена, която покрива заемите им за фермата.
5% от млечните ферми са затворени през последните 12 месеца. Обработваемата земя е лесна за продажба на фондове, но не и частта за животни.” – това е според организацията производството на мляко в Дания следователно е в трудна ситуация.

Източник:, LDM  и ЕМБ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here