Изкуственото осеменяване: По пътя на спермата-къде се къса главичката на сперматозоида

Какво съдържа главичката на спематозоида – в нея е поместена цялата генетична информация. Но това не е пълен “модел” на генетичния код – втората половина предоставя яйцеклетката. От тук става ясно, че откъснем ли главичката и да има яйцеклетка няма да се получи нищо. Нека да не пренебрегваме и останалите две части на сперматозоида:

Средна част – тук е разположено устройство, преработващо хранителните вещества в енергия, чрез която се движи тази гигантска (в сравнение с останалите части) опашка.
Опашка. – опашката на сперматозоида се движи змиеобразно като се извива едновременно на няколко места.
– за 1 см. придвижване напред долната част на опашката прави 800 движения.
“Породистите” сперматозоиди имат на края си допълнителна тънка опашка, която увеличава подвижността им.

Какво ни накара да повдигнем въпроса за съхранението на спермата. Това е най-важният въпрос, отговора на който трябва да знае всеки фермер, имащ съд за съхранение на сперма.
За съжаление в многобройните статии посветени на спермата, има дори изследвания за вкуса на спермата, но няма напътствия за нейното съхранение. Знаем само, че трябва да се съхранява при -196 градуса. Много често имаме сигнали от фермери, които казват – животните ми не се заплождат, спермата умряла.

Големият въпрос е: по какви причини спермата е умряла и
втория – кой е виновен за това.

Обикновено обвиняваме най-напред производителят – в сегашно време това е много трудно да се случи. В сегашните лаборатории, всичко е на изключително високо ниво, разполага се със съответните датчици за сигнализиране промяната на обстоятелствата. Там се разполага винаги с азот и допълването на съдовете става редовно.
Освен това при огромната конкуренция, едва ли някой производител, ще си позволи да пусне некачествена сперма.

Всичко което се носи в пространството, за второ качество сперма, за раждането само на мъжки телета, за само мърдащи сперматозоиди, отиват малко към митовете и легендите в днешния ден.

Транспортирането на спермата от производителя до съответната страна, също става за много кратко време, нормално е съдовете за транспортиране да са проверени и много надеждни.
След това спермата се „настанява” в хранилищата на фирмите вносители. Тези хранилища са лицензирани, което означава, че разполагат с всичко необходимо за съхранени и манипулиране. Нормално е в това хранилище да има график, за доливане на съдовете с течен азот и съответно да се изпълняват инструкциите за работа с паетите.  – Тук може да има гаф, ако някой от съдовете изпуска или се забрави отворен капака на съда, което трудно може да се случи, особено в хранилища с камери или датчици.

Следващия „маршрут” на сперматозоида е от фирмата вносител, до фермата. Тук също е възможно да се случи нещо по време на пътуването – обръщане на съда, изливане на азот и др. Обаче, ако разгледате колите с които се транспортира спермата, съдовете обикновено са укрепени с каиши и това е трудно да се случи.

Следващата спирка е съда във фермата. Сега, съдовете на терена са нова версия, повечето могат да съхраняват спермата повече от 40 дни, без да се нуждаят от доливане. При прехвърлянето на спермата в съда на фермера, отговорността от тук нататък е само  негова. Тук слабия момент е, че няма как да се провери на място качеството на материала.

Какво може да се случи с „главичката” на сперматозоида ако не се спазят следните правила. Ами само едно нещо може да се случи -„ да се откъсне”.
На първо място след зареждането на спермата в съда, фермера трябва да изисква съда да бъде допълнен догоре. Следващата стъпка е, да наблюдава за колко време ще се наложи новото зареждане с азот. Разбира се, това се влия е и от престоя на съда с отворен капак, но фермерите могат да преценят кога трябва съда да се зарежда. Да не е всекидневно, но през няколко дни, да се прави проверка за количеството на азот.

Ясно е, че към съда за азот или така наречени дюарови съдове трябва да се обръща специално внимание – да се преместват внимателно, да не транспортират при неосигурена стабилност, колкото по-малко се местят, толкова по добре. Да се стремим капака на съда да бъде колкото е възможно по-малко време отворен.
Същото важи и за спермата, която се вади от канистрите – само тази, която ще използваме веднага за ИО.

При установяването на теч на азот от съда, веднага да се предприемат мерки за преместване на спермата в друг съд. Може също периодично да се проверява и здравината на съда – има такива лаборатории.
Забравихме и нещо много важно. Особено при по-старите съдове, винаги има проблем с капачките. Правят се какви ли не подобрения, че парцали, бинтове, силикони, дунапрени и куп други подобни. Най-добре е, да се намери тапа от съответния съд.

Още обаче не сме свършили с пътя на спермата.
Имаме „разстояние” от съда, през пистолета за осеменяване, до половия апарат на кравата. Тук е много важно да бъдем запознати с методиката на размразяване на спермата – всяка фирма има такава и то различна от другите. Времето, през което размразената спермата пребивава в пистолета, не е безкрайно.

И последната причина за откъсване „главичката” на сперматозоида, е готовността на кравата да приеме сперматозида и получи заплождане.

Като препоръка – нека фермерите да изпълняват своите задължения по съхранението и използването на спермата, и след това да си търсят правата от фирмите, ако има провал.
За опашката на спематозоида ще се спрем в следващия материал.

Govedovad.com


И за да бъдем точни, във връзка съхранението на спермата компанията Си Ар Ай дава наставления на своите клиенти по тези въпроси.

1. Съхранявайте контейнера с течен азот (Liquid nitrogen) на сухо и чисто място, където ще имате възможност периодично да проверявате съдържанието му. Измервайте течния азот един път седмично; нивото му не трябва да пада под три инча (1 инч = 2,54 см).

 2. Водете си изрядна документация за спермата, за да се намали риска от последващи проблеми.

3. Повдигнете канистъра достатъчно високо, за да хванете върха на паета (пръчицата) с пинсети – около 13 сантиметра над горната част на контейнера. Не позволявайте канистъра или паета да останат повече от 10 секунди в отвора на контейнера.

източник:
НЯКОЛКО ОСНОВНИ СЪВЕТА ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА СЕМЕНЕН МАТЕРИАЛ И ПРОЦЕДУРАТА ПО ОПЛОЖДАНЕ – Си Ар Ай

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here