2 част: Михаил Михайлов – Има овце, има пари – продукция няма / сп. “Агропари”

1 част: Михаил Михайлов – Има овце, има пари – продукция няма / сп. “Агропари”

Брой животни: само преди месец бе публикувана Структурата на земеделските стопанства в България. Относно овцевъдството е записано следното:
– броят на отглежданите овце през 2020 г е 1 278 257.

Което е с 10% по-малко в сравнение с 2010 г.
И тук идва интересен въпрос. Как става така, че броя на овцете през последните години расте, като нямаме достатъчно млад разплоден материал за това. Нито пък внасяме, кой знае колко много овце от чужбина. Колкото и да не ми се искаше да вярвам, че броя на виртуалните овце е голям /поне такава е информацията от самата НОКА – за 200 000 бр виртуални овце/, започнах да вярвам в това. Това е подкрепено с цифри от статистиката за броя на животните за последната година. Например в една от таблиците се дава, че има ръст на овцете-майки в края на 2020 г с 2.9% и в същото време са влезли в основно стадо едва 42 000 млади разплодни животни. Нормално е ремонта на стадата годишно да бъде поне 20% или в случая 200 000 бр ремонтни дзвиски. Как става тази работа без да отпадне и една овца за една година, не е ясно.

Най-голям брой ДПЖ се отглеждат в областите Благоевград, следвана от Бургас, Пловдив и Хасково, а най-малко в областите Видин, Габрово и Перник. Средният размер на стопанствата отглеждащи овце и кози е 104 броя животни. Най-малки са стадата в области Перник – 61 бр, София обл. – 68 бр. Благоевгред и Кюстендил – 78 бр.
С голям среден брой животни в стадо имаме в област Пловдив – 134, Добрич 127, Бургас и Търговище по 127 бр и Сливен, Силистра и Ямбол по 126 бр.

Изводите са много, но ще цитирам само три:

  • Броят на отглежданите животни от ДРД е много малък, независимо от ресурсите с които разполагаме и може единствено да задоволи донякъде нуждите на страната от агнешко месо и овче сирене. Все пак отглеждали сме близо 15 милиона овце.
  • С този малък брой отглеждани овце не е възможно реализирането на никакъв износ на агнета или овце, освен малки партиди разплодни животни.
  • Средно отглежданите овце в стадо – от 61 до 134 бр не позволява прилагането на модерни технологии за отглеждане и провеждане на пълноценна селекционна дейност.

Стопанствата: един много дискутиран въпрос. Кои са малки, кои са големи, кой взема парите от субсидиите и помощите. Никога обаче в тези разговори не се говори за продукция.

Преди няколко седмици от МЗХГ издадоха един материал озаглавен

Проект на Анализ на структурата на земеделските стопанства в

България „. Едно много добро помагало от което нашето животновъдство се нуждаеше. Внася се яснота по отношение размера на животновъдните стопанства в страната. Не трябва да обаче да се забравя, че това все още е проект на Анализа и може да претърпи някои промени. Именно този документ ще послужи много при изграждането на новия икономически модел в овцевъдството.

Какви са стопанствата според Анализа.

Много малки стопанства: В тази категория попадат земеделски стопани – физически лица, за които земеделската дейност е допълваща доходите на лицето и не е основна икономическа дейност. Производството на тези стопанства е предназначено предимно за задоволяване на нуждите на семейството и по-рядко се предлага на пазара. В категорията попадат стопанства, отглеждащ до 10 броя овце-майки и/или кози. Тази категория ферми не попада в обхвата на подпомагането с директни плащания.

Малки стопанства: в тази категория попадат стопанствата, в които се отглеждат от 10 до 100 броя овце-майки. В тези стопанства се отглеждат предимно животни, които не са под селекционен контрол, главно в планински и полупланински райони. Тази категория земеделски стопанства попада в обхвата на подпомагането с директни плащания. Стопанствата с животни над 50 броя овце-майки и кози-майки се подпомагат чрез национални средства по схемата за преходна национална помощ

Средни стопанства:това са стопанства с диапазон на животните от 100 до 300бр. В тези стопанства средният брои на отглежданите животни е 167.

Големи стопанства: При овцете и козите в големите стопанства се отглеждат предимно селектирани животни.. Като големи стопанства могат да бъдат определени стопанствата, в които се отглежда от 300 до 1000 брой животни. Средният размер на тази категория стопанства е 440 броя животни.

Много големи стопанства: В този сектор като много големи могат да бъдат определени стопанства, в които се отглеждат над 1000 броя животни. Тези животни представляват 5,6% от общия брой на животните, които се отглеждат в под 1 % от стопанствата

Изводите:

  • Изготвяне на икономически модел за развитие на формулираните стопанства, ако се приеми проекта.
  • Основна цел на модела е увеличаване на производството с пъти.

Селекция: първите стъпки за това са идентификацията на животните, следва контролът, записите и съответно подържане на породите, ако ги има и създаване на нови породи.
При нас картинката е много интересна. Под селекционен контрол /както е прието да се казва/ са овцете от 33 породи, мисля, че скоро одобриха и Странджанската овца, което означава 34 породи. От този брой породи само 14 са от така наречените комерсиални породи /за производство/, а останалите 20 са автохтонни и изчезващи породи. От комерсиалните породи обаче има четири породи, които имат символично присъствие. С по 200-300 овце са представени породите Тракийска тънкорунна, Карнобатска тънкорунна, Асканииска и Романовска.

Общият брой на овцете от комерсиалните породи е 250 000.

Трудно е с такъв малък брой в породите да се правят чудеса. Нито може да се направи бърза и качествена селекция, нито да се увеличи продуктивността кои знае колко. Трябва да се има и в предвид, че в Синтетичната популация влизат 205 000 бр овце, което означава, че останалите комерсиални породи са представени едва от 40 000 овце. Единственото хубаво нещо е, че при Синтетичната линия е разрешено да се ползват кочове от няколко породи и може да се осъществи кръстосване или кросбрединг, които са неща табу за нашата селекция поне засега.

 

Михаил Михайлов

Следва продължение …

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here