3 част: Михаил Михайлов – Има овце, има пари – продукция няма / сп. “Агропари”

– Много от важните въпроси по селекцията започнаха да се решават – направиха се първи стъпки по отношение на кочопроизводство, изкуственото осеменяване и лапароскопията настъпват. При козите, асоциацията на млечните кози, направо прави революция в това отношение. Започна да се стокира генетичен материал, правят се проби за достоверност на произхода и др. Предстой още много работа обаче. Първото е даване визия на стадата. Второто е повишаване продуктивността на животните. Погледнете някое стадо когато пътувате колко еднакви овце има.

Изводите:

 • Увеличаване продуктивността на животните
 • Подобряване визията на породите
 • Кочопроизводството –задача номер едно
 • Единна информационна система
 • Селекцията може да се води на база мъжки животни-коча става номер едно, или по отношение женския разплоден материал.

Асоциациите трябва да си уточнят правилата.

При автохтонните породи нещата са още по интересни. Към тях интереса на овцевъдите е голям, защото се вземат допълнително едни 40 евро за породата, а има и други стимули. Както казах, тези породи са 20 и обединяват до 200 000 бр овце, защото има норматив до 10 000 бр таван за порода. Освен тези 40 евро тези породи се обединяват от ниската си продуктивност. Изключение са Маришката овца, Старозагорската овца, Цигая и Дъбенската овца. Селекцията е поддържаща, не се иска увеличаване на продуктивността, а запазване ценните качества на породите. То ако е можело да се увеличи продуктивността при тези породи, то щяха да са го направили нашите предци. Във връзка със субсидиите съществува напрежение между овцевъдите от комерсиалните породи и тези от автохтонните .

изводите:

 • Запазване качествата на породата
 • Увеличаване количеството на предаваната продукция

При козите нещата са подобни. Под селекционен контрол са вече осем, от които шест породи са комерсиални и две автохтонни. Общият брой на контролираните кози е 22 238 в т.ч 7000 от стари породи.

Изводите:

 • Увеличаване стадата от модерните сега породи-Боаер, Саанска, Алпийска, Англонубийска.
 • Увеличаване продуктивността на козите
 • Използване максимално възможностите на новооткритата станция за ИО и производство на сперма от кочове и ембриони,

Продуктивност: най-важния показател за стабилно и доходно животновъдство. От доста години присъствам на сбирки по животновъдство и никога не се е дискутирал въпроса за продуктивността. Точно обратното беше по време на социализма. На съвещанията се говореше само за увеличаване на продуктивността на животните и тежко им беше на изоставащите ферми. Сега обикновено енергията се хаби да се докаже колко е зле сектора, че трябва да се подпомага. Нито дума за производство.
Дори точно обратното. Всеки се мъчи да докаже, че животните дават малко мляко или приплоди, за да може с лекота да се изпълнят задълженията.

Например при млечните овце изискванието е 70 кг мляко от овца. Но има и опция за 35 кг и 0.2 агне. Интересно и смешно нали. Както казах за това допринасят и неточните данни за резултатите от производството. В крайна сметка, на последния ред се мъдри една цифра за производство, която внася спокойствие у всички. Но това са кг мляко и месо на хартия, а парите ги няма. За какви Агропари се говори тогава. Може би ще трябва да се смени името на списанието с Субси Пари.

Какво показват цифрите. През 2020 г в млекопреработвателните предприятия са влезли 25 318 т овче мляко. Това представлява само 3.5% от всичко преработеното мляко и ако има нещо хубаво е увеличеното производство в сравнение с 2019 г. Това се дължи на малко по-високите изкупни цени на млякото в сравнение с минали години. Козето мляко е само 1.5% от обработеното мляко в страната. И тук имаме увеличение с 12.1% в сравнение с 2019 г.

Качествените показатели на млякото при овцете са – м.в-6.45% и протеин – 5.28. при козите тези стойности са съответно – 3.59% и 3.23%. Най-голям производител на тези два вида млека е Южен централен район следван от Югоизточен и Северен централен район.

С най-малко производство на овче и козе мляко е Югозападния район с жалките 1632 т. Съответно е произведено всичко 7207 т овче сирене и 1295 т козе. Единственото хубаво нещо, че тези количества са повече от 2019 г. С други думи, осигурени са малко повече от килограм сирене за всеки българин. Така че, овцевъдите стига са се оплаквали, че нямали пазари. В последната справка на този доклад се цитира, че 80 497 т овче, козе и биволско мляко се продават директно от фермите, собствена употреба, изхранване на животни и други.

Пак се връщаме на фокуса – мляко има парите ги няма.

Месо: в кланиците за 2020 г са заклани 235 900 бр овце. Закланите животни основно са агнета, защото средното живо тегло е било 20 кг и кланично 9.1 кг. Броят на закланите кози е 3100 бр при средно живо тегло 27.2 кг и 12.4 кг кланично тегло. Интересна е справката за закланите животни по фермите. Там както се знае е разрешено клането за собствени нужди. Оказва се, че в овце и козефермите са заклани над 645 000 бр животни и е получено над 7500 т месо.

Отново повтаряме упражнението – месото го има, парите ги няма.

Изводите:

 • Изключително ниско производство от овцете
 • Веднага анализ на ситуацията по отношение производството
 • Съществува опасност да не задоволим нуждите на страната със суровина от овцевъдството.

Подпомагане: И следва най-интересните цифри. Под подпомагане са 78% от овцете и козите над 12 месеца. Подпомагането обаче не се изразява само от тези, около 40 лева за овцете, които не са под селекция и малко над 70 лева при селекционите животни.
„Маските” в някои по-демократични държави вече са паднали и когато се говори за подпомагане се включва всеки лев даден за фермата.

Към тези ставки се прибавят парите дадени по де минимис, при епидемии, за подържане селекцията, пасищата, натура,намаления акциз от горивата, пари дадени по програмите и още някои пера.

Изводите:

Само един-парите ги има, продукцията я няма

Михаил Михайлов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here