Как е при съседите: Субсидия за „големите“ – Румъния

Така, както и у нас, при големите ферми в Румъния също се прилага  редукция на ставката за подпомагане над определен брой животни.

След анализи, е станало ясно, че големите ферми са основните доставчици на сурово краве мляко. В тази връзка Министерството на земеделието предложи субсидия за хуманно отношение към животновъдните ферми с над 250 глави стада.
Новата субсидия  е включена в новия Национален стратегически план и фермерите ще се възползват от нея от   2023 г.

Тези ферми с над 250 бр. крави ще могат да се възползват  и от Преходната национална помощ и Обединената зоотехническа подкрепа до брой животни определен от съответните интервенции.

Новата безвъзмездна помощ, ще бъде отпусната на търговски стопанства от млечния сектор. Стопанствата ще поемат ангажименти в полза на хуманното отношение към животните.
Според обсъжданията в консултациите, новото компенсаторно плащане ще бъде отпуснато по модела, по който в момента се изплаща субсидията за хуманно отношение към свинете и птиците, тоест от II стълб, чрез Агенцията за земеделски плащания и интервенции.

Условия за допустимост за плащане за хуманно отношение към млечните крави:

– бенефициентът е регистриран в Националния регистър на стопанствата на ветеринарната служба.

– бенефициентът притежава ветеринарно-санитарно разрешение за отглеждане на животни в стопанството.

– бенефициентът се задължава да спазва съответните основни изисквания и специфични изисквания на подпакетите през целия период на ангажимент.

– бенефициентът има повече от 250 възрастни крави с минимална възраст 24 месеца.

– възрастни млечни крави с минимална възраст от 24 месеца

– възрастни млечни крави, отглеждани в полуинтензивна и интензивна система за отглеждане;

Схемата за плащане за хуманно отношение ще включва пакет за плащане с три подпакета, както следва:

Подпакет 1) – избягване на травматично доене и благосъстояние на вимето

Подпакет 2) – здраве на копитата

Подпакет 3) – наблюдение на ежедневната активност на животните

От наличните 3 подпакета интервенции ще се прилагат чрез комбинация от поне два подпакета.

Източник: МЗ Румъния

.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here