Транспортиране на телетата на 28 дни

В някои държави от ЕС влезе в сила изискването телетата да се транспортират от фермата след навършване на 28 дневна възраст. Творците на Наредбата се обосновават, че хуманното отношение на животните го изисква това. С други думи, телетата на по-голяма възраст понасят по-леко пътуването и съответно преодоляват стреса по-лесно. Дали обаче това е така.

На каква  възраст телетата са по-здрави и по-лесно ще понесат транспортирането?
На 14 или 28 дни? Учени от Нидерландия си задават  този въпрос по време на дискусията за забраната за транспорт на телета под 28 дни и решават да проведат проучване. 

За проучването са били наблюдавани 683 бр. телета при тяхното транспортиране до осем ферми за угояване. Тези телета са отглеждани в 13 ферми и са били на възраст от 14 или 28 дни. Проучванията не разкриват ясно предимство за телета от 28-ия ден от живота.

По-високото телесно тегло при телетата на 28 дни, прави животните по-здрави. Протичането и тежестта на класическите заболявания, като диария и пневмония зависят от управлението във фермата, обобщават изследователите.

Това за нас в момента не е проблем, по причини които знаем всички. Не така стоят нещата в Германия. Това означава допълнителни боксове за телета, изразходването на повече мляко и фураж, които трудно ще се намери някои да плати. Разбира се труд и ветеринарно обслужване.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here