“Минтех Ко” ЕООД / ИНФОРМАЦИЯ  относно:  Ваксина „ПОЛИДЕРМ“

Информираме Ви, че завода производител на ваксина „ПОЛИДЕРМ“ – „Ставрополска биофабрика“, Русия, извърши  изпитване на партида № 2 за безвредност,  след изтичане на срока на годност  – 29.12.2020 година.

Изследването е проведено в периода от 03.02.2021 г. до 15.02.2021 година.

Ваксината беше реализирана на българския пазар.ИЗВОДИ:

Както е видно от таблицата, са използвани шест групи морски свинчета по шест броя в група.

Първите  две групи са  ваксинирани  с нормална доза  от 0,5 мл. – мускулно и подкожно.

Вторите две групи са ваксинирани с трикратна доза от 1,5 мл . – мускулно и подкожно.

Третите две групи са ваксинирани с петкратна доза от 2,5 мл. – мускулно и подкожно.

От таблицата е видно, че в течение на 12 дни животните са останали клинично здрави, без абцеси и други усложнения.

По резултатите от изследванията може да се направи извода, че и при петкратно увеличена доза, приложена мускулно и подкожно, ваксина „ПОЛИДЕРМ“ партида № 2, със срок на годност – 29.12.2020 година  е БЕЗВРЕДНА!

ПРЕПОРЪКИ:

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВАКСИНАТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ СТРОГО СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА !!!

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here